<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

Relacja z 28. Kongresu Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych (WUWM) Santiago, Chile,

W dniach 22-25 października 2013, w miejscowości Santiago w Chile delegacja Praskiej Giełdy Spożywczej wzięła udział w 28. Kongresie Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych (WUWM). WUWM promuje w społeczności międzynarodowej istotną rolę jaką odgrywają rynki hurtowe i detaliczne w zapewnianiu dostępności do wysokiej jakości, zróżnicowanych, świeżych produktów spożywczych, utrzymania konkurencyjności cen i najwyższych standardów usług oraz bezpieczeństwa żywności.

Organizatorem Kongresu był rynek hurtowy Lo Valledor . Prezes rynku hurtowego Víctor Cornejo Sepúlveda  w swoim wystąpieniu na otwarciu Kongresu powiedział iż celem tego spotkania jest upowszechnianie, promowanie i zwiększanie  wiedzy o globalnym rynku w sektorze świeżej żywności, wspieranie dialogu, współpracy i przyjaźni wśród uczestników Kongresu z całego świata. Organizatorzy  postawili sobie za cel wybór tematów które z pewnością spotkają się z zainteresowaniem delegatów, przybliżą trwające zmiany w konsumpcji żywności, preferencje konsumentów na całym świecie.       

Kongres  odbył się przy szerokim wsparciu  chilijskich agencji rządowych, było to również wydarzenie w skali narodowej. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że Kongres na długo zapadnie w pamięci delegatów i gości, a życzliwość mieszkańców, kultura, kuchnia chilijska sprawią że zapragniemy odwiedzić ten kraj po raz kolejny, aby za każdym razem więcej się o nim dowiedzieć.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 28. Kongresu Gonzalo Bravo Baltra z dumą  przywitał wszystkich uczestników w Santiago, Chile. Dodał, iż z ogromną przyjemnością podzieli się wizją sektora spożywczego w Chile i jego działalnością. Rynek chilijski to przede wszystkim przedsiębiorstwa ogrodnicze. Misją jest wspieranie aktywności tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych, ich rozwój i nawiązanie współpracy z innymi podobnymi przedsiębiorstwami.  Gwarantuje to stabilną sieć dystrybucji, która zaspokaja potrzeby zdecydowanej większości ludności Chile. Stwarza to również warunki do zdrowej, wolnej  konkurencji, stabilność cen i przekłada się na wysoką jakość produktów nabywanych przez konsumentów.

Rozwój doświadczeń pozwala na promowanie zalet zdrowego odżywiania się, lepszy dostęp do zdrowych produktów dla szerokiej rzeszy odbiorców, jak również kreowanie dobrych relacji z producentami i konsumentami, a w konsekwencji wpływa na poprawę łańcucha dostaw , redukcję kosztów od producenta do konsumenta.  Kongres był znakomitą okazją do przedstawienia rozwiązań jakie w dziedzinie produkcji żywności  prowadzone są w tym kraju.  

Rynek Hurtowy Lo Valledor odwiedza każdego dnia 30.000 kupujących, wjeżdża 7.000 pojazdów. Rynek zapewnia w 90% zaopatrzenie w owoce i warzywa w Santiago. Posiada blisko 1.500 powierzchni magazynowych i sprzedażowych. Jest największym rynkiem hurtowym w Chile o powierzchni 29 hektarów.  Jest to główny kanał marketingowy  dla małych i średnich gospodarstw rolnych , plantatorów, sprzedawców produktów rolnych i dla małych przedsiębiorców.

Światowy Związek Rynków Hurtowych (WUWM) jest stowarzyszeniem non-profit, który ma na celu promowanie międzynarodowej wymiany informacji na rynkach hurtowych i detalicznych, w celu poprawy ich budowy, organizacji i zarządzania. WUWM realizuje swoje cele poprzez: organizację konferencji i specjalistycznych spotkań, globalnego gromadzenia i rejestrowania danych o rynkach; poprzez publikację sprawozdań i analiz oraz poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy i ekspertyz dla ogólnej korzyści członków Stowarzyszenia. Kolejnym celem jest zbieranie ekspertyz i udzielanie władzom odpowiedzialnym za zakładanie i zarządzanie nowymi rynkami, niezbędnych profesjonalnych porad.

WUWM jest otwarty na wszystkie rynki hurtowe i detaliczne i/lub ich krajowe i regionalne stowarzyszenia, bądź też władze lokalne, które są właścicielami lub prowadzą rynki hurtowe i detaliczne, jak również firmy prywatne, instytucje i organizacje.

Firmy i osoby prywatne zainteresowane handlem hurtowym i detalicznym również mogą stać się członkami Stowarzyszenia.

Cele, jakie stawia przed sobą WUWM, to między innymi:

  • opracowywanie i promowanie międzynarodowej wymiany informacji na temat rynków hurtowych i detalicznych w celu poprawy budowy, organizacji i zarządzania  na rynkach członkowskich,
  • uczestniczenie w działaniach i problemach na rynkach hurtowych i detalicznych,
  • wymiana doświadczeń, umiejętności i wiedzy
  • rozwijanie i promowanie poważnych relacji pomiędzy władzami rynków, operatorami, handlowcami i firmami działającymi na rynkach.