<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

Prezes Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski uczestnikiem debaty o bezpieczeństwie w branży rolno – spożywczej.

Dyskusja o bezpieczeństwie w branży rolno-spożywczej

 

Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego w Polsce. Dyskusja odbyła się 5 grudnia 2016 r. w ramach drugiej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości” i została zorganizowana w hotelu Marriott w Warszawie.

W panelu moderowanym przez red. Beatę Drewnowską z dziennika „Rzeczpospolita” udział wzięli m.in. także: Edward Bajko – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, prof. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Marek Moczulski – prezes zarządu spółki Bakalland oraz Jarosław Sierszchulski – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prelegenci zastanawiali się nad wpływem członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej, zwłaszcza w kontekście jej uzależnienia od rynku unijnego. Starano się nakreślić wnioski, jakie powinna wyciągnąć branża spożywcza oraz władze państwowe po nałożeniu embarga rosyjskiego, a także jakie skutki będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zastanawiano się także nad konsekwencjami wprowadzenia umów CETA i TTiP.

W dalszej części panelu dyskutowano nad sytuacją handlu towarami rolnymi w Polsce i za granicą. Zwracano uwagę, że zawirowania na rynku surowców wpływają znacząco na handel krajowy, co utrudnia polskim producentom budowanie ich silnej pozycji rynkowej w Europie i na świecie. Dyskutowano też nad kwestią centralizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy został objęty patronatem honorowym przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego jest Europejskie Centrum Biznesu.