<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

KONWENT TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH „NOWY ŚWIAT” W 35. ROCZNICĘ ODRODZENIA ZMW

Trzydziesta piąta rocznica odrodzenia Związku Młodzieży Wiejskiej była okazją do wyboru terminu i tematu posiedzenia konwentu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, który 3 grudnia 2016 roku odbył się w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Członkowie konwentu - na czele z przewodniczącym TIS "Nowy Świat" Daniłowskim – podsumowali działania klubów i oddziałów Towarzystwa w 2016 roku. Podjęto uchwały dotyczące przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pierwszym kwartale 2017 roku, która poprzedzi VII Krajowy Zjazd Towarzystwa w maju 2017 roku.

Przywołaniu wspomnień sprzed 35 lat – kiedy to na terenie całego kraju reaktywowano liczne koła ZMW i ZMW „Wici” – poświęcone było wystąpienie kolegi Leszka Leśniaka, który był jednym z członków-założycieli odradzającego się Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie przez kilka lat  jego przewodniczącym.

Odrodzenie działalności ZMW, a także ZMW „Wici” – nawiązującego do przedwojennej tradycji tej organizacji – nastąpiło w 1980 roku. Było ono konsekwencją społecznego buntu polskiego sierpnia 1980 roku i jego kontynuacją na polskiej wsi. Stanowiło także odruch sprzeciwu wobec marginalizacji spraw młodzieży wiejskiej i problemów wsi w okresie poprzedzającym rewolucję „Solidarności”. Była to również odpowiedź na podjętą kilka lat wcześniej decyzję ówczesnych władz, mocą której Związek Młodzieży Wiejskiej został przymusowo włączony do jednolitej struktury organizacji młodzieżowych – do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Leszek Leśniak podzielił się wspomnieniami z historii ZMW, m.in. z okresu grudnia 1981 roku, jak i z czasu dramatycznych dla organizacji początków stanu wojennego. Wspomnienia wywołały ożywioną dyskusję – szczególnie w gronie tych spośród zebranych, którzy byli świadkami i czynnymi uczestnikami przywoływanych wydarzeń.

Ostatnim punktem posiedzenia konwentu TIS „Nowy Świat” było wystąpienie  obecnego przewodniczącego ZMW Dariusza Suszyńskiego. Aktualnie Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” nawiązuje do tradycji i ideologii ruchu ludowego oraz do etyki chrześcijańskiej. Nie chce być młodzieżówką żadnej partii, lecz programowo, politycznie i organizacyjnie samodzielnym związkiem młodego pokolenia wsi.