<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

Makarony Polskie SA partnerem Forum Ekonomicznego Krynica 2018

Spółka Makarony Polskie znalazła się w gronie partnerów XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – najważniejszego dorocznego spotkania elit gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej.

 

W dniach od 4 do 6 września 2018 roku w Forum uczestniczyło około pięciu tysięcy gości z kraju i zagranicy, który wzięli udział w blisko 250 panelach, dyskusjach i spotkaniach. Do medialnej obsługi wydarzenia zgłosiło akredytację kilkuset dziennikarzy.

 

Gośćmi kongresu byli: premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy polskiego rządu i ministrowie. Spośród licznych gości zagranicznych obecny był premier Litwy Saulius Skvernelis, który otrzymał nagrodę Człowieka Roku XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

W obradach Forum uczestniczyła delegacja Makaronów Polskich w składzie: Zenon Daniłowski – prezes zarządu oraz Janusz Dąbrowski – doradca prezesa.

 

Pośród szerokiego spektrum zagadnień, podejmowanych w czasie trwania Forum, w jego agendzie nie zabrakło sesji poświęconych przemysłowi rolno-spożywczemu.

 

Prezes Zenon Daniłowski wziął udział w panelu: „Problem Food Waste – jak Europa radzi sobie z marnowaniem żywności?”. Obok prezesa Daniłowskiego w panelu uczestniczyli: Marko Urdzik – prezes Banku Żywnościowego na Słowacji, Katarzyna Schreer – dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej z Jeronimo Martins Polska, Michał Nowak – założyciel Outletu Spożywczego, Dorota Liszka – wiceprezes w Grupie Maspex oraz Marek Borowski – prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Moderatorem dyskusji był doradca ministra rolnictwa Karol Krajewski.

 

Uczestnikom panelu towarzyszyła troska o przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w obecnej skali. Zwrócono uwagę, że wytwórcy produktów spożywczych doświadczają dwóch sprzecznych tendencji – z jednej strony dążenie do nie marnowania żywności, z drugiej zaś do uzyskania jak najwyższego zysku. W związku z tym nie wiadomo, co w końcu zwycięży: zysk czy istotne ograniczenie marnotrawstwa, wyrażające się w haśle społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednakże nie marnowanie żywności to także dążenie do jak największej jej sprzedaży.

 

Prezes Zenon Daniłowski zwrócił uwagę, że troska o niemarnowanie żywności wyraża się również w zapewnianiu produktom dłuższych terminów ważności. Jednakże produkty, które mają tę zaletę są często niesłusznie traktowane jako zawierające konserwanty i przez to dyskwalifikowane przez konsumenta. Zwrócił ponadto uwagę, że dłuższemu przechowywaniu i nie marnowaniu żywności u samego konsumenta sprzyjają opakowania, które chronią trwałość produktu także po jego otwarciu. Warto także powrócić do tradycyjnego szanowania żywności.

 

W ramach Forum Ekonomicznego odbywało się Forum Polonijne. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

 

Podczas Forum Polonijnego prezes Zenon Daniłowski uczestniczył w panelu „Sukces polskiego produktu za granicą – jak to się robi?”. W dyskusji o m.in. konkurencyjności polskich firm oraz o przeszkodach w skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne wzięli udział ponadto: Krzysztof Senger – wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Figat – prezes Polimex-Mostostal, Ryszard Florek – prezes Fakro, Krzysztof  Pawiński – prezes Maspexu i Karol Zarajczyk – prezes Ursusa. Dyskusję moderował Mateusz Matyszkowicz z TVP1. Panelowi przysłuchiwali się m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Bogdan Borusewicz i minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 

W dyskusji zwrócono uwagę, że podstawą sukcesu na rynku zagranicznym jest sukces na rynku polskim. Eksport pozwala istotnie zwiększyć produkcję firmy i uzyskać wyższe marże. Oczywiście sprzedaż pod marką producenta daje wyższą marżę niż pod marką własną obcego dystrybutora. Podkreślano także, iż nie da się polskich brandów przenieść automatycznie na rynki zagraniczne, bo ich nazwy mają zazwyczaj charakter lokalny. Produkty cieszące się popularnością w Polsce – za granicą otrzymują często inną nazwę. Prezes Zenon Daniłowski przedstawił eksportowe dokonania spółki Makarony Polskie i zadeklarował otwartość na współpracę biznesową ze środowiskiem polonijnym.

 

Delegacja Makaronów Polskich odbyła szereg spotkań z przedstawicielami polskich władz oraz firm i instytucji uczestniczących w Forum.