<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

PREZES MAKARONÓW POLSKICH NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

W dniach 13–15 maja 2019 roku w Katowicach odbył się XI Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze spotkanie elit biznesowych w Europie Środkowej. Ponad 12,5 tysiąca gości uczestniczyło w 150 sesjach tematycznych z udziałem blisko tysiąca prelegentów z kraju i zagranicy. Towarzyszące kongresowi Europejskie Dni Start-Upów przyciągnęły około 3000 osób.

W agendzie Kongresu nie zabrakło sesji poświęconej branży spożywczej. Odbył się międzyinnymi panel „Rynek spożywczy. Czas konsolidacji”. W gronie jego uczestników był przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej i prezes Makaronów Polskich S.A. Zenon Daniłowski. Pozostałymi panelistami byli: Cezary Bernat – prezes Grupy Polmlek, Piotr Grauer – dyrektor z Grupy Deal Advisory, KPMG, Elżbieta Kopytko-Wojciechowska – dyrektor zarządzająca sektorem rolno-spożywczym w ING Bank Śląski, Robert Kremser – business development director w Bisnode Polska, Krzysztof Pawiński – prezes zarządu Grupy Maspex oraz Maciej Ptaszyński – dyrektor generalny z Polskiej Izby Handlu.

Uczestnicy panelu w obecności zgromadzonych słuchaczy dyskutowali zagadnienie fuzji i przejęć firm, czemu sprzyjają obecnie dobre wskaźniki makroekonomiczne. Zwracali przy tym uwagę, że aby przejmować inne firmy, trzeba najpierw mieć dobry organiczny rozwój firmy własnej.

Prezes Zenon Daniłowski wyjaśniał, że dla niego konsolidacja to proces, w wyniku którego osiąga się coś więcej niż tylko potencjał sumy dwóch przedsiębiorstw. – Wiele razy zastanawiałem się nad przejęciem innych firm i wydaje mi się, że jeśli chodzi o branżę makaronową, to obecnie wciąż jest szansa na rozwój organiczny, i my to realizujemy – tłumaczył.

Zauważył, że obecnie większość firm tej branży jest własnością prywatną osób, które stworzyły je jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Traktują je jako dorobek swojego życia i nie są gotowe do wchodzenia w transakcje łączenia ani do ich sprzedaży. Wierzą w swoje firmy, a one zapewniają im utrzymanie rodzin, prestiż i satysfakcję. – Wciąż wydaje mi się, że w tej branży rozwój organiczny ma sens i można go nadal prowadzić samemu, biorąc pod uwagę przesłankę do konsolidacji, jaką jest uzyskiwanie skali produkcji – mówił Zenon Daniłowski.

– Jeśli chodzi o eksport, to dla polskich firm najważniejszymi partnerami są kraje najbliższe, ale należy też wymienić takie dalekie kraje jak Indie czy Chiny. Jednakże nie odegramy na tamtych rynkach istotnej roli bez spójnej polityki państwa, która nie będzie się ograniczała tylko do eksportu dóbr, ale będzie to też eksport kultury, wiedzy i kształcenia lokalnych menedżerów w polskich uczelniach – podkreślał prezes Zenon Daniłowski.