<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
Aktualności

Makarony Polskie na XIII Forum Europa – Ukraina

 

W dniach 4-5 lutego 2020 r., już po raz trzynasty, międzynarodowe grono ponad ośmiuset gości z Polski i Ukrainy, a także z innych krajów Europy i świata dyskutowało w Rzeszowie o przyszłości Ukrainy i całego kontynentu.

Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami. Zarówno Kijów, jak i Bruksela obniżyły cła na większość towarów. Korzystają na tym także polscy konsumenci i producenci. Nadal jednak istnieją liczne bariery, które utrudniają w znacznym stopniu zarówno handel, jak i szeroko rozumianą współpracę gospodarczą. W jaki sposób stabilizacja ukraińskiej gospodarki wpłynie na polsko-ukraińską wymianę handlową? Jak usuwać bariery, na które napotykają Polacy na ukraińskim rynku, a Ukraińcy na polskim?

W tegorocznym forum, zorganizowanym pod hasłem: „Nowe szanse, stare zagrożenia”, wzięła udział delegacja Makaronów Polskich. W programie znalazło się ponad 50 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym.

W jednym z paneli, o doświadczeniach w minimalizowaniu polsko-ukraińskich barier współpracy handlowej dyskutowali: Adam Abramowicz – rzecznik w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zenon Daniłowski – prezes zarządu spółki Makarony Polskie S.A., Krzysztof Kasztelewicz – członek zarządu Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik sp. z o.o., Eugeniusz Szymonik – prezes zarządu spółki Autosan oraz Jacek Szugajew – pierwszy wiceprezes zarządu Kredobanku S.A. Polska. Rozmowę poprowadził Dariusz Szymczycha – członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Wśród głównych tematów dyskusji podjętych przez panelistów, oprócz rozwoju handlu między Ukrainą, Polską i innymi państwami UE, była także współpraca służb w zakresie kontroli transgranicznych i umowa stowarzyszeniowa UE – Ukraina.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie S.A., drugiej największej firmy w Polsce, produkującej i eksportującej wyroby zbożowe od lat 90. ubiegłego wieku, wyjaśnił specyfikę ukraińskiego rynku w zakresie eksportu towarów premium z Polski, Austrii, czy Włoch. Zwrócił także uwagę na niesatysfakcjonujące limity sprowadzania surowców z Ukrainy wynikające z umowy stowarzyszeniowej, które kończą się zazwyczaj w pierwszym tygodniu stycznia. Problem ten – jak zaznaczył – dotyka przede wszystkim importu zbóż i mąki .

W rzeszowskiej Arenie po raz drugi odbyło się także Forum Słowackie, podczas którego rozmawiano o szansach i perspektywach współpracy z uwzględnieniem potencjału turystycznego i dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Uczestnicy forum omawiali też kwestie związane z wymianą transgraniczną, bezpieczeństwem energetycznym, wyzwaniami w edukacji czy transporcie.

Wydarzeniem towarzyszącym XIII Forum Europa – Ukraina były IV Targi Wschodnie. Wystawcy reprezentowali wiele branż, w tym informatyczną i nowych technologii, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną, motoryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Zgodnie z ideą organizatora, Instytutu Studiów Wschodnich, targi mają być szansą na wymianę doświadczeń dla przedsiębiorców z obu stron granicy.