Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Delegacja z Praskiej Giełdy u Ministra Rolnictwa

Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Praską Giełdę Spożywczą reprezentowali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu Agnieszka Mostowska oraz Dyrektor Janusz Dąbrowski. W spotkaniu uczestniczył Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki, na terenie którego znajduje się Praska Giełda Spożywcza. 

Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spotkaniu wzięli udział: Mirosława Jaroszewicz-Łojewska – Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra oraz Waldemar Sochaczewski – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych.

Od początku swojej działalności Praska Giełda przechodziła wiele przeobrażeń, korzystając z najlepszych światowych wzorców i odnosząc sukcesy w konkurencji z innymi kanałami dystrybucji. Najwyższy poziom świadczonych tu usług potwierdzają zarówno wysoka jakość towarów, atrakcyjne ceny, a także świetnie rozbudowana infrastruktura – podkreślił Szef Resortu Rolnictwa.

Najbardziej zasłużonych operatorów Minister Krzysztof Jurgiel uhonorował odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”.  Odznaki otrzymali: Andrzej Burdelas – właściciel hurtowni owoców i warzyw, Marian Dąbrowski – właściciel hurtowni Amido, Ireneusz Gonciarz – współwłaściciel firmy Gonciarz Opakowania, Włodzimierz Gryciuk – właściciel hurtowni owoców i warzyw, Włodzimierz Hyla – współwłaściciel firmy Pakfal, Tomasz Lis – dyrektor finansowy Tano Dystrybucja, Andrzej Pełka – właściciel firmy Apex i Andrzej Skoczek – wiceprezes Tano Dystrybucja. W gronie operatorów obecni byli także: Grzegorz Chrust – właściciel firmy Polgreen, Małgorzata Gonciarz – współwłaścicielka firmy Gonciarz Opakowania i Iwona Dąbrowska – współwłaścicielka hurtowni Amido.

Minister podkreślił zasługi Praskiej Giełdy Spożywczej dla polskiego handlu hurtowego. – Cieszy mnie fakt że z upływem czasu operatorzy prowadzący działalność w ramach Giełdy sukcesywnie i prężnie powiększają jej skalę, a bogata oferta sprzedaży odpowiada coraz bardziej wymagającym klientom – powiedział Szef Resortu Rolnictwa.

Dyrektorzy Mirosława Jaroszewicz-Łojewska i Waldemar Sochaczewski  zapoznali zebranych z działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Należą do nich: stworzenie systemu znakowania produktów polskich, stworzenie warunków prawnych dla sprzedaży bezpośredniej produktów przez rolników, preferencje podatkowe, EPI, powoływanie konsorcjów z uczelniami dla innowacji w rolnictwie, przeciwdziałanie dyktatowi sieci handlowych.

Zabierając głos, Przewodniczący Rady Nadzorczej Zenon Daniłowski przedstawił problemy z jakimi spotyka się Praska Giełda Spożywcza i inne rynki hurtowe. W szczególności dotyczą one ograniczonych możliwości korzystania w funduszy unijnych. Minister Krzysztof Jurgiel wyraził nadzieję, że kroki podejmowane przez Zarząd Giełdy pozwolą na realizację nowych inwestycji także z udziałem środków unijnych.