W biznesie

 

Moje pierwsze doświadczenia sięgają czasów studiów, które rozpocząłem w 1979 roku. Ówczesna Szkoła Główna Planowania i Statystyki była uczelnią otwartą na świat. Miałem okazję wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec i Holandii, gdzie pracowałem na farmach i budowach. Wtedy zobaczyłem jak wygląda gospodarka rynkowa, nie tylko od strony teoretycznej, którą poznawałem na studiach, ale i w praktyce. Były to zupełnie inne realia niż w Polsce, gdzie biznes był częścią gospodarki planowej i zbiurokratyzowany.

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą na własny rachunek, to rozpocząłem ją w roku 1990 wraz ze zmianami, które wtedy zaczęły wtedy mieć miejsce w Polsce. W 1991 roku założyłem Praską Giełdę Spożywczą. Obecnie jestem Prezesem „Makaronów Polskich” – spółki akcyjnej, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Praska Giełda Spożywcza S.A., w skład której wchodzą: Praska Giełda Spożywcza, Polskie Smaki i ATL.

Wspieram działania podejmowane przez rynki hurtowe, będąc  członkiem Światowej Organizacji Rynków Hurtowych WUWM.

Jestem również przewodniczącym Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” oraz członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. W tych organizacjach mogę podzielić się swoim doświadczeniem oraz wesprzeć finansowo inicjatywy nie tylko o charakterze biznesowym.

Od kilku lat promuję i lobbuję na rzecz polskiej żywności tradycyjnej i ekologicznej.