Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Srebrny jubileusz Praskiej Giełdy Spożywczej

Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji „Na Skrajnej” zgromadziła liczne grono gości. 

List gratulacyjny dla Praskiej Giełdy Spożywczej przesłał z tej okazji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Przekazał w nim wyrazy szacunku wszystkim pracującym na terenie Praskiej Giełdy, która – jak zaznaczył – „wpisała się w pejzaż najważniejszych przedsiębiorstw aglomeracji warszawskiej”. Minister podkreślił skalę przeobrażeń dokonujących się na Praskiej Giełdzie – od początku jej działalności do chwili obecnej. Wyraził też przekonanie, że kroki podejmowane przez zarząd Giełdy na rzecz nowoczesności, pozwolą na realizację nowych inwestycji – także z udziałem środków unijnych. List ministra Jurgiela odczytał poseł Piotr Uściński, który jako mieszkaniec Ząbek wyraził satysfakcję z powodu obecności Praskiej Giełdy w jego rodzinnym mieście. Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, przekazując jubileuszowy grawerton podkreślił, że Praska Giełda, jako największy pracodawca w powiecie, od początku nadawała rytm rozwojowi cywilizacyjnemu w swoim otoczeniu.

Gratulacje dla Praskiej Giełdy przekazał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Z życzeniami dla Giełdy pospieszyli między innymi także: starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski oraz Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe. Marszałek Struzik, podkreślając znaczenie Praskiej Giełdy dla aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego, wyróżnił PGS dyplomem uznania. Wręczył także medale „Pro Masovia” – dedykowane tym, którzy przyczynili się do rozwoju województwa mazowieckiego. Otrzymali je: Przewodniczący Rady Nadzorczej PGS i jej założyciel oraz długoletni Prezes Zenon Daniłowski, Dyrektor ds. Promocji i radny miejski Janusz Dąbrowski, Prezes PGS Agnieszka Mostowska oraz Prezes ATL Wołodymyr Szurhot. Z kolei zasłużeni dla Praskiej Giełdy otrzymali z rąk Marszałka Struzika listy gratulacyjne. Marszałek wręczył je przedstawicielom trzynastu działającym na PGS firmom: Alosa, Amigo, Reg Drób, Ejart, Eurocash, Marpol, Jas-Pol, Ostropol, Tomas, Andrzej Burdelas, Tano i Zemar.

Praska Giełda Spożywcza swoich najlepszych współpracowników honoruje statuetkami Solidnego Partnera. W dziewiątej edycji nagrody, w roku jubileuszu Praskiej Giełdy, została ona przyznana pierwszym operatorom, którzy swoją działalność handlową na Praskiej Giełdzie prowadzą od 25 lat. Statuetki otrzymali: Bogdan Górecki, Małgorzata Kamińska, Tomasz Lis, Roman Pazio, Arkadiusz Pióro, Sławomir Radajczyk i Andrzej Skoczek. Statuetkami zostały nagrodzone również osoby, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do zorganizowania Praskiej Giełdy Spożywczej i do jej rozwoju. Są to: Jerzy Boksznajder, Zygfryd Kielarski, Leszek Matusiak, Anna Staniszewska i Wiesław Wasilewski.

Wręczone zostały także doroczne laury Hurtownia Przyjazna Klientowi. W tegorocznej, ósmej edycji, najlepszymi okazały się hurtownie: Zbyszko, Andrzej Burdelas, Rzepka-Makaruk, Alosa, Pakfal, Apex, Gonciarz, Ejart i Duda. 

Goście srebrnego jubileuszu Praskiej Giełdy Spożywczej bawili się w rytmie przebojów Jary Oddział Zamknięty oraz piosenek zespołu Akcent z jego solistą Zenkiem Martyniukiem. Występy zespołów spotkały się z gorącym aplauzem. Elementem lokalnego kolorytu był występ Aurelii Krząkały – laureatki sponsorowanego przez Giełdę ogólnopolskiego festiwalu piosenki musicalowej im. George’a Gershwina w Ząbkach. Dobrej zabawie sprzyjały także przeboje proponowane przez znanego prezentera muzycznego Bogdana Fabiańskiego. Goście wzięli też udział w aukcji upominków na rzecz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach, w wyniku której zebrano blisko cztery tysiące złotych. Uroczystość jubileuszu25-lecia Praskiej Giełdy Spożywczej prowadził Zygmunt Chajzer.