Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Operatorzy są esencją naszego biznesu

Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą współpracowników rozpoczynałem tutaj projekt, który dzisiaj jest znanym w Polsce brandem – Praska Giełda Spożywcza  – powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchodów z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.

 

W roku 1991, kiedy tworzyliśmy Praską Giełdę Spożywczą, każdy z nas miał 30 lat, wiele pomysłów, ale nikt nie miał pieniędzy. Wszyscy, krok po kroku wspólnie pokonywaliśmy wyzwania tak, aby osiągnąć sukces. Nikt też wówczas nie myślał, że w 25 lat uda się nam zrealizować projekt, który będzie służył tak wielu klientom. Dzisiaj szacujemy, że Praska Giełda Spożywcza dystrybuuje blisko 30 proc. produktów spożywczych na rynku Warszawy i północno-wschodniego Mazowsza. 

Przewodniczący Zenon Daniłowski podziękował właścicielom i pracownikom hurtowni działających na Praskiej Giełdzie za ich pracę. Stwierdził, że ponad sto firm, które oni reprezentują,  jest sercem prowadzonego na Praskiej Giełdzie biznesu. Podkreślił, że Giełda jako spółka jest wprawdzie organizatorem rynku hurtowego, jednakże zachodzące na tym rynku procesy gospodarcze są dziełem Operatorów. Podziękował im za codzienną pracę w niełatwych warunkach, za zaangażowanie i profesjonalizm, które służą prowadzonemu i rozwijanemu na Praskiej Giełdzie Spożywczej systemowi dystrybucji żywności. 

Z dalszą obecnością i rozwojem Operatorów Zenon Daniłowski wiąże ogromne nadzieje i  przyszłość rynku hurtowego. – Mamy ambitny program rozwoju Praskiej Giełdy Spożywczej – podkreślił. – W najbliższych pięciu latach zamierzamy wybudować dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnych magazynów. W tej chwili, na obszarze dwunastu hektarów, mamy tylko cztery hektary powierzchni zabudowanej. Chcemy zatem teren Praskiej Giełdy Spożywczej zagęścić, wznosząc nowoczesne hale. Przygotowana jest już koncepcja i niebawem rozpoczniemy realizację projektu. 

Mam nadzieję, że Państwo zechcecie się z nami rozwijać i będziecie głównym klientem dla obiektów, które wybudujemy tutaj w Ząbkach – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Daniłowski, zwracając się do Operatorów.