Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zenon Daniłowski prelegentem na AGRO FORUM

9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu „Marriott” odbyło się AGRO FORUM  AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno – spożywczego. Jego głównym organizatorem było Europejskie Forum Biznesu.

Sesja plenarna zatytułowana „Sektor  rolno- spożywczy filar gospodarki Polski – motor polskiego eksportu”  moderowana była przez dziennikarkę dziennika „Rzeczpospolita” Beatę Drewnowską. W pierwszej części prelegentami byli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych. W drugiej części sesji plenarnej do dyskusji zaproszono przedstawicieli biznesu. Udział wzięli: Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu Makarony Polskie SA; Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;  Andrzej Ganter – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności; Marek Moczulski – Prezes Zarządu Bakalland; Robert Niczyporuk – adwokat, partner Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka; Paweł Stamburski – Dyrektor Departamentu Agrobiznesu Banku Zachodniego WBK SA oraz Leszek Wiwała – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu spirytusowego.

Prelegenci skoncentrowali się na temacie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży  rolno – spożywczej. Zastanawiano się nad koniecznością dywersyfikacji eksportu poza granice Unii. Jest to w szczególności związane jest  z obserwowanym obecnie zjawiskiem odradzającego się protekcjonizmu w UE jako potencjalnego zagrożenia dla polskiej ekspansji na rynkach wspólnotowych. Prelegenci rozważali także dalsze możliwości rozwoju eksportu.

Zabierając głos w dyskusji Prezes Zenon Daniłowski podkreślił, że sukcesy polskiej żywności  na rynkach eksportowych determinują: rozsądna cena, duże wolumeny i jakość. Sukcesy w eksporcie mają też źródło w osłabieniu złotego wobec euro i dolara. Na przyszłość zdaniem Prezesa Zenona Daniłowskiego niezbędne jest stworzenie silnej marki Polska oraz jednej agencji do koordynacji różnych programów wsparcia.

Po sesji plenarnej odbyły się panele tematyczne poświecone przemysłowi mięsnemu, przemysłowi mleczarskiemu  i sadownictwu. Więcej o wydarzeniu na stronie www.agrosec2016.pl