Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

MARSZAŁEK ADAM STRUZIK Z WIZYTĄ NA PGS

W środę 9 września 2015 r. na Praskiej Giełdzie Spożywczej roboczą wizytę złożył Marszałek  Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. PGS w tych dniach obchodzi 24-tą rocznicę swojej działalności. Jest synonimem regionalnego handlu spożywczego w województwie mazowieckim, skupiając na swoim terenie liczące się hurtownie.

Marszałek Struzik w towarzystwie założyciela giełdy, jej długoletniego prezesa a obecnie przewodniczącego Rady nadzorczej Zenona Daniłowskiego oraz dyrektora promocji i rozwoju Janusza Dąbrowskiego zapoznał się z obecnymi realiami handlu hurtowego. Zwiedził oprowadzany przez właścicielkę Reginę Strąk  hurtownię drobiu i mięsa Reg- Drób. Przed dwudziestu laty rozpoczynała ona działalność od skromnego pawilonu, a obecnie działalność prowadzi  w nowoczesnej hali z obszernym zapleczem mroźni i chłodni. Reg – Drób jest znaczącym dystrybutorem kilku największych krajowych producentów drobiu i jego przetworów. Marszałek Struzik odwiedził także największą halę sprzedaży na Praskiej Giełdzie Spożywczej, w której obrót artykułami spożywczymi prowadzi Eurocash, krajowy lider hurtowej dystrybucji. Hala ta została w ostatnim czasie znacznie rozbudowana wraz z budową nowych stanowisk na dostawy towarów.

Marszałek zwrócił uwagę na widoczne postępy Praskiej Giełdy Spożywczej w zakresie poprawy  infrastruktury służącej rozwojowi nowoczesnego handlu hurtowego.   Zenon Daniłowski podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku lat w modernizację PGS zainwestowano ponad 20 milionów złotych. Obok wzniesienia nowych hal handlowych i unowocześnienia istniejących, zmodernizowano własny system kanalizacji i włączono go do miejskiej sieci oraz wykonano zasilanie całego terenu giełdy w energie elektryczną, w najnowocześniejszej technologii. Ta ostatnia inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Marszałkowi podczas wizyty towarzyszył również gospodarz Ząbek Burmistrz Robert Perkowski, który podniósł kwestie planowanego, lepszego skomunikowania miasta ze Stolicą. Taką inwestycją jest droga Nowo-Ziemowita, planowana w pobliżu giełdy jako przedłużenie do Ząbek Trasy Świętokrzyskiej. Burmistrz podkreślił wzorową współpracę Praskiej Giełdy z lokalnym samorządem oraz wspieranie przez Giełdę wielu inicjatyw społecznych.