Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zenon Daniłowski na WorldFood Warsaw 2015

Prezes Zarządu Spółki „Makarony Polskie” Zenon Daniłowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Ranking ryzyk – sugestie na rynku dla gospodarczych think tanków”.

Debata odbyła się 16 kwietnia 2015 roku w warszawskiej hali EXPO XXI podczas targów WorldFood Warsaw.

Uczestniczyli w niej: Jerzy Podlewski – Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem „Polrisk”, Marek Moczulski – Prezes Zarządu  Spółki „Bakalland”. Łukasz Bojarski – Prezes Zarządu Spółki „Vaco” oraz Adam Zdanowski z Zakładów Mięsnych Wierzejki. Moderatorem panelu był Paweł Ochwat z kancelarii Brokerskiej „Asysta”.

Zabierając głos w interesującej dyskusji, Zenon Daniłowski zwrócił uwagę, że ryzyko jest związane osobowością i doświadczeniami osób je podejmujących a także zależy od posiadanych kompetencji. Ryzyko towarzyszy każdej decyzji i jest uwarunkowane wielkością firmy i szybkością podejmowanych decyzji. Dla firmy Makarony Polskie istotnym problemem są ryzyka związane z wiarygodnością klientów w eksporcie i z tego powodu konieczne jest ubezpieczenie transakcji.

Na zakończenie dyskusji  Zenon Daniłowski podkreślił, że polityka państwa powinna wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez zmianę prawa a nie mnożyć nowe ryzyka.

W drugiej edycji międzynarodowych targów WorldFood wzięło udział ponad  200 wystawców z 28 krajów świata min. Sri Lanki, Chin, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Meksyku.