Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców

Biznes w Polsce, biznes w Chinach – pod takim tytułem odbyło się 17 marca 2015r.  w Miejskim Ośrodku Kultury  IV spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców. Gościem honorowym był Wang Weijing, szef działu PR Huawei Polska. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz gości. Wśród nich obecny był Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski.

Kapituła nagrody ZĄBKOWSKA FIRMA ROKU w składzie: przewodniczący Rady Nadzorczej Agro- Technika S.A. Zenon Daniłowski- przewodniczący kapituły, prezes Zarządu SK Bank Jan Bajno, burmistrz Ząbek Robert Perkowski wyróżniła statuetką „Ząbkowska Firma Roku 2014” następujące firmy: „JW. Construction Holding S.A.”, „Bud Dom Sp. Z o.o.”, „Euro Trans Szlubowski Kłopotowski S.J”, ATL Sp. Z o.o.”, „Polska Izba Makaronu”. W imieniu spółki ATL statuetkę odebrał Maciej Grzyb wiceprezes Zarządu. Polska Izbę Makaronu reprezentował  Piotr  Wyszecki, członek Izby.

Przewodniczący kapituły Zenon Daniłowski gratulując wyróżnionym podkreślił, że jest mu niezwykle przyjemnie nagradzać tworzących wartość dodana firmom, które wypracowują dochody. Nawiązując do tematyki spotkania powiedział, że cieszy się, że jest ono poświęcone Chinom, gdyż właśnie do tego kraju jest duży eksport makaronów z firmy Makarony Polskie, której jest prezesem.

Spotkanie było także okazją do wręczenia pamiątkowych grawer tonów  firmom które włączyły się do akcji „Zniżka za dowód” w 2014 roku. Na zakończenie odbył się przygotowany przez ząbkowską restaurację „na skrajnej”  poczęstunek w stylu azjatyckim.