Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie chcą podbić egipski rynek

W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu eksportowego pomiędzy spółką Makarony Polskie SA a firmą Raya Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya Holding for Technology and Communications, spółki publicznej, notowanej na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.

Przedmiotem kontraktu są dostawy do firmy Raya makaronów produkowanych pod markami Sorenti i Makarony Polskie. Zgodnie z zapisami umowy firma Raya prowadzić będzie dystrybucję wymienionych produktów na terenie Egiptu, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Egipt jest jednym z najludniejszych krajów na świecie, którego populacja obecnie wynosi ok. 90 mln, a na początku następnej dekady może przekroczyć 100 mln mieszkańców. Wydatki na żywność są niskie, a żywność pochodzi głownie z importu. Prognozy przewidują wzrost wydatków na żywność per capita w tempie dwucyfrowym, ale do 2017 roku osiągną skromny poziom 1 000 USD. W związku tak niskim wolumenem gros wydatków jest przeznaczany na artykuły podstawowe w tym na makaron.

W 2012 roku sprzedaż detaliczna makaronu w Egipcie wyniosła ponad 360 tysięcy ton, tj. dwukrotnie więcej niż w Polsce. Rynek jest wzrostowy i analitycy firmy Raya Distribution uznali, ze makaron obok chleba i ryżu będzie podstawowym dodatkiem węglowodanów w diecie Egipcjanin i jest szansą na rozwój biznesu.

Ze względu na warunki naturalne Egipt jest wielkim importerem żywności, tak przetworzonej jak i nieprzetworzonej. Obecnie częściowa stabilizacja społeczna w tym kraju, silna pozycja partnera biznesowego i ubezpieczenie transakcji skłoniło Makarony Polskie SA do rozpoczęcia realizacji dostaw nad Nil.

Zawarty kontrakt jest częścią realizowanej przez spółkę Makarony Polskie SA strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Kontrakt został podpisany na okres pięciu lat. W 2015 roku firma Raya zobowiązała się do odbioru 3 tysięcy ton makaronów.

Kontrakt ze strony Raya podpisali: Medhat Khalil – prezydent Raya Holding oraz Samer EL Waziri – dyrektor finansowy Raya Holding. Przy podpisaniu kontraktu obecny był Ahmed Imam – prezes Raya Contact Center. Ze strony Spółki Makarony Polskie kontrakt podpisał Zenon Daniłowski – prezes zarządu.