Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zenon Daniłowski na VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu

W dniach 15-16 października,2014 roku odbyło się w warszawskim hotelu „Sheraton” VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Organizatorem Forum była grupa PTWP. Jednym z partnerów były Makarony Polskie.

W obradach Forum uczestniczyła delegacja Spółki  Makarony Polskie. W sesji inauguracyjnej uczestniczyli: Janusz Piechociński – wicepremier, Minister Gospodarki RP oraz Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. Uczestnikami Forum byli:  producenci  oraz przedstawiciele sieci handlowych  i instytucji pracujących tego rynku.

Jednym z uczestników panelu „Firmy spożywcze pod presja cenowo- kosztową” był prezes Zenon Daniłowski. W swej wypowiedzi przyznał, że dla kierowanej przez niego firmy integracja to bardzo ważny kierunek.

– Konsolidacja to złożony i bardzo trudny proces, bo na naszym rolno- spożywczym rynku działa wiele firm rodzinnych, z ponad 20-letnią historią. Oni mentalnie przeważnie nie są skłonni wchodzić w układy własnościowe z innym podmiotem. Dla nich to forma wywłaszczenia. Element mentalny jest trudniejszy niż ekonomiczny. Mamy Duży problem pokonania bariery mentalnej przy pracy nad przejęciami – powiedział Zenon Daniłowski.

Zdaniem prezesa Daniłowskiego firma wchodząc w proces konsolidacji musi mieć pewność, że dzięki temu procesowi uda się stworzyć nową jakość a nie  będzie to tylko suma dwóch firm z ich problemami. Należy zacząć od lekkich form konsolidacji, np. wspólne podejście eksportowe, wspólny zakup surowców. Makarony Polskie uczestniczą już w podobnych projektach i być może to powoli będzie przełamywać bariery mentalne.

Podczas innych paneli mówiono o zagrożeniach dla handlu,  konkurencyjności , franczyzie czy relacjach z klientami.  Szczególną uwagę poświecono branży mleczarskiej w przeddzień uwolnienia kwot mlecznych oraz sektorowi mięsnemu.