Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie S.A. sponsorem i uczestnikiem Europejskiego Forum Gospodarczego Katowice 2014

W dniach 7 – 9 maja 2014 roku w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Gospodarczy. EEC (European  Economic  Congress) to najważniejsza impreza gospodarcza w Europie Środkowej.

W ponad 100 debatach uczestniczyło blisko 6000 gości, oraz ponad 700 prelegentów.

Makarony Polskie S.A. były jednym ze sponsorów kongresu a Prezes Spółki Zenon Daniłowski prelegentem panelu poświęconego rynkowi spożywczemu.

W obradach kongresu uczestniczyła delegacja spółki z udziałem: Prezesa Zarządu Zenona Daniłowskiego, Doradcy Prezesa Janusza Dąbrowskiego, Dyrektora Spółki  Cezarego Goławskiego, Dyrektora ds. ekonomicznych Piotra Wyszeckiego i Dyrektora Exportu Piotra Skwierza.

Sektorowi rynku spożywczego podczas kongresu poświęcone były 3 panele: „Ofensywa polskiej żywności na światowych rynkach”, „Konsolidacja w przemyśle spożywczym i handlu w Polsce i Regionie”, „Sektor handlowy w Polsce i Europie Centralnej”.

Jednym z uczestników panelu poświęconego konsolidacji w branży spożywczej był Prezes Makaronów Polskich Zenon Daniłowski.  W swej wypowiedzi zaznaczył, że to co dokonuje się w branży spożywczej to nie konsolidacja a raczej sprzedaże. Nie widać świadomego procesu konsolidacji w skali masowej, choć jak dodał pojedyncze przypadki się zdarzają. Sprzedaż, o której wspomniał prezes Daniłowski wymuszają: zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach rodzinnych, restrukturyzacje czy pozbywanie się zbędnego majątku. Konsolidacja rynku makaronów jest tematem trudnym. Lider rynku (Maspex) dominuje w kategorii produktów branżowych. Makarony Polskie zajmują drugą pozycję  ze sprzedażą makaronów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie. Kolejne miejsca zajmuje pięciu producentów, z roczną sprzedażą na poziomie po ok. 40-50 mln zł. Mając na uwadze, że duży może więcej należy oczekiwać przyspieszenia w procesie konsolidacji w sektorze spożywczym. Dla firm o wielkości zbliżonej do Makaronów Polskich istnieją w obecnej sytuacji dwie drogi – albo zostaniemy konsolidatorem rynku, albo będziemy musieli znaleźć alternatywny kierunek rozwoju, np. poprzez odnalezienie się w innej grupie. Konsolidacja jest dla branży wielkim wyzwaniem. W ocenie Prezesa Daniłowskiego na obecnym etapie szanse na sukces mają luźniejsze formy konsolidacji, takie jak chociażby: związki branżowe, wspólne grupy zakupowe czy współpraca w obszarze eksportu. Średnie firmy są zbyt słabe, żeby samodzielnie planować ekspansję na rynkach takich jak Chiny. Dlatego grupowanie się ma w tym obszarze głęboki sens, a jednocześnie może być wstępem do dalszej konsolidacji, która na jakimś odległym etapie mogłaby się zakończyć utworzeniem nowego silnego podmiotu gospodarczego.

W wielu wystąpieniach podczas innych paneli mówiono o dynamicznie rosnącym handlu internetowym, który wkrótce stanie się dźwignią rozwojową polskiej gospodarki. Można wyartykułować takie twierdzenie, że przyszłość handlu to połączenie świata realnego i wirtualnego.

Kongresowi w Katowicach towarzyszyły także:  II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna oraz III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska – Chiny. W sesji inauguracyjnej, której moderatorem był były Premier, obecny europoseł  Jerzy Buzek,  uczestniczył Premier Donald Tusk. Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP S.A.