Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Spotkanie z prezydentem Rzeszowa

20 lutego 2014r. w rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie , prezesa  zarządu Makaronów Polskich,  Zenona Daniłowskiego z prezydentem Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem.

Prezes  zapoznał gospodarza miasta z historią i  działalnością spółki Makarony Polskie oraz przedstawił plany rozbudowy zakładu produkcyjnego  w Rzeszowie. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją ze strony  prezydenta miasta.  Tadeusz Ferenc  zadeklarował pomoc przy procedurach  związanych z planami rozbudowy zakładu.  Wyraził także chęć  złożenia wizyty w fabryce po to, aby obejrzeć zakład i technologię wytwarzania makaronu.

Prezydent Rzeszowa  poinformował jednocześnie prezesa  o podjętej współpracy logistycznej Rzeszów – Miami na Florydzie.  Jej celem jest uruchomienie przewozów towarowych „cargo” miedzy portami lotniczymi. Główną korzyścią, wynikającą z tego współdziałania, będzie przede wszystkim możliwość wysyłania produktów przez podkarpackich przedsiębiorców na rynki USA, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zenon Daniłowski  zadeklarował, w imieniu spółki,  udział w tym przedsięwzięciu, które może wpłynąć na zwiększenie eksportu polskich makaronów do tego regionu świata.