Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców z “Kanapą Forbesa” w tle

Kanapa „Forbesa”, wręczenie statuetek „Ząbkowska Firma Roku” oraz uhonorowanie firm, które dołączyły do akcji „Zniżka za dowód” – wszystko to można było zobaczyć podczas II spotkania ząbkowskich przedsiębiorców, które odbyło się w dniu 18 lutego w budynku Trybuny Głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele ząbkowskich przedsiębiorców, firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”, prowadzonej od 2010 roku przez Ząbki, przedstawiciele pięciu najdynamiczniej rozwijających się firm w Ząbkach, a także osoby sprzyjające rodzimej przedsiębiorczości, wśród nich Piotr Uściński Starosta Wołomiński. Spotkanie poprowadził aktor Marek Wysocki.

Wchodzących, obok gospodarzy: Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego i Z-cy Burmistrza Artura Murawskiego, witała muzyka, przyćmione światła oraz herb miasta Ząbki, wyświetlony na ledowych ekranach, na scenie kanapa Forbesa.

W klimacie lat dwudziestych rozpoczęła się część artystyczna, podczas której utalentowana młodzież z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, przedstawiła humorystyczne scenki z życia kupieckiego, przygotowane pod kierunkiem Anny Kozioł.

Na scenie burmistrz Robert Perkowski wraz z zastępcą Arturem Murawskim powitali nowe firmy w akcji „Zniżka za dowód”, które uhonorowano grawertonami z podziękowaniami za udział, a tym samym promowanie idei rozwoju Miasta Ząbki w 2012 roku.

Grawertony przyznano 16 firmom:

 1. AUTO DOCTOR, – Wioletta Walęcka,
 2. MAMMALIS – Mariusz Moniewski,
 3. POMOC DROGOWA – Adam Młynarkiewicz,
 4. HERBACIARNIA „SOWA” S.C.- Sylwia Zych,
 5. WIĘCEJ NIŻ SPA – Iwona Pasternak,
 6. MONO S.C.- Państwo Elżbieta Nowicka i Kazimierz Nowicki,
 7. AGENT UBEZPIECZENIOWY- Artur Orłowski,
 8. CENTRUM SERWISOWE WASH MASTER – Piotr Adamczuk,
 9. BODZIO – Bogdan Reński,
 10. KONSTRUKTOR – Agata Kowalik,
 11. EKOWASCH MASTER – Mariusz Gidelski,
 12. „FACHOWIEC”- RÓWNY I SYN S.C.- Henryk Równy i Michał Równy,
 13. EMBRAM – Przemysław Kamiński,
 14. BHP DLA BIZNESU Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – Marcin Krawczyk,
 15. FLORMA – Malwina Micherdzińska,
 16. FOTOGRAFIA – Radosław Drochliński

Następnie Kapituła w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Firmy Agro-Technika S.A i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Zenon Daniłowski, Prezes SK Banku Jan Bajno – wybitny mecenas nauki, kultury i sztuki oraz Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, wręczyła wyróżnienia „Ząbkowska Firma Roku 2012” – statuetki dla najdynamiczniej rozwijających się firm w naszym mieście, są to:

 1. Firma SEPTOMA Farmaceutyczno Chemiczna Spółdzielnia Pracy – statuetkę odebrała p. Elżbieta Podbielska
 2. Firma ART REKO Sp. zo.o.- statuetkę odebrał p. Witold Zarzecki
 3. Firma FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski Spółka Jawna
 4. Firma EURO TRANS Szlubowski Kłopotowski Spółka Jawna- statuetkę odebrał p. Mirosław Szlubowski
 5. Firma BETA-MED Sp. zo.o.- statuetkę odebrała p. Hanna Prywata.

Przewodniczący Kapituły Zenon Daniłowski pogratulował uhonorowanym firmom. W swojej wypowiedzi docenił rolę małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 60% zatrudnionych oraz wypracowują połowę PKB. Przewodniczący zwrócił również uwagę na relacje między systemem edukacyjnym a przedsiębiorczością. Jego zdaniem edukacja na różnych szczeblach w większym stopniu powinna wpierać rozwój przedsiębiorczości. Chodzi tez o dobre warunki i atmosferę, tak aby młodzież przejmowała tradycje związane z przedsiębiorczością.

Tego wieczoru na Kanapie Forbesa w Ząbkach zasiedli Ivan Del Vechio – ambasador Republiki Chorwacji w Polsce oraz prof. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiał z nimi zastępca redaktora naczelnego „Forbesa” Jacek Pochłopień. Tematem rozmowy były perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej na przykładzie Chorwacji”.

Ambasador podczas dyskusji nawiązał do wypowiedzi przewodniczącego kapituły Zenona Daniłowskiego, dot. rodzinnej przedsiębiorczości. Powiedział m.in, że w Chorwacji wiele już zrobiono w zakresie legislacyjnym, teraz jest potrzeba zrobienia kroku w kierunku dostosowania edukacji. Jako przykład podał model amerykański, gdzie nacisk położony jest na odkrycie i rozwijanie zdolności młodych ludzi. Powiedział, że być bogatym to coś dobrego, bo zamożność to nagroda za rozwijanie własnych umiejętności ukształtowanych w dobrym kierunku, tak aby przyniosły korzyść. Pani profesor odniosła się do słów ambasadora, który wspomniał m.in. o niezwykłych zdolnościach Polaków do przedsiębiorczości. Przyznała, że faktycznie tak jest. Zostało to spowodowane koniecznością radzenia sobie w trudnych okolicznościach poprzedniego systemu. Wspominała m.in. o zaniedbaniu właśnie sfery edukacji, w procesie transformacji w Polsce, oraz o niezgodności zapisów konstytucyjnych z praktyką gospodarczą. Nawiązywała do zrównoważonego modelu skandynawskiego, który w swym założeniu zapewnia tworzenie miejsc pracy i niedopuszczanie do bezrobocia. Model ten kładzie nacisk na szkolnictwo i edukację. Jest to połączenie wolnego rynku ze zrównoważonym rozwojem. Wspominała o Danii, która ma również dobrze rozwinięty system edukacji, który jest dostosowany do tamtejszego rynku pracy.

W podsumowaniu ambasador powiedział, że Unia Europejska powinna stworzyć warunki, aby państwa członkowskie dostosowały swoje prawo do warunków realnej ekonomii. Profesor wspomniała natomiast, że ekonomii nie należy lekceważyć i dlatego warto się w tym kierunku kształcić. Wspomniała o występowaniu asymetrii gospodarczej. Jako lekturę dla polityków gospodarczych poleciła książkę pt. „Błąd pomiaru” wydaną przez Polskie Towarzystwa Ekonomiczne.

Główną ideą tego spotkania była integracja środowiska biznesowego Ząbek, w celu utworzenia się swoistego lobby, które dzięki stworzeniu sieci lokalnych powiązań biznesowych małych firm, poprzez współpracę i promowanie naszego miasta przyczyni się do rozwoju Ząbek oraz stworzenia korzystnego wizerunku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Taka współpraca już obecnie przynosi pozytywne rezultaty w postaci włączania się firm w bieżące funkcjonowanie miasta na poziomie inwestycyjnym, kulturalnym i sportowym. Dobrym przykładem jest to spotkanie, w którego zorganizowanie chętnie włączyły się ząbkowskie firmy.

Poczęstunek, na który udali się goście, po zakończeniu uroczystości był sponsorowany w całości przez ząbkowskich przedsiębiorców: palarnię kawy Apro – Trade Sp. z o.o,, która ufundowała przepyszną kawę parzoną przez baristę, firmę „Orchidea” Agnieszka Gmitrzuk, która ufundował smakowite ciasta oraz restaurację „Na Skrajnej”, która przygotowała przepyszne bankietowe przekąski.

Kuluarowe rozmowy, z których wynikały plany współpracy, między poznanymi podczas spotkania przedsiębiorcami, wskazywały na potrzebę tego typu spotkań, co jest cenną wskazówką dla organizatorów na przyszłość.

Iwona Potęga, foto. Bogdan Śladowski