Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Obyła się I Warszawska Giełda Produktu Tradycyjnego – Nabiał

Praska Giełda Spożywcza to uznany animator wielu imprez spożywczych w obszarze rynku hurtowego. Często są to przedsięwzięcia niekonwencjonalne, budzące zainteresowanie szerokiej publiczności.

Organizując takie projekty Praska Giełda Spożywcza zapewnia swoim operatorom bezpośredni kontakt z producentami i importerami towarów. Operatorzy PGS mają więc  stale szanse na zapoznanie się z nowościami rynkowymi i wymianę doświadczeń handlowych.

Jednym z nowatorskich przedsięwzięć Praskiej Giełdy Spożywczej była organizacja 

„I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał”, która odbyła się 21 września 2012 roku w budynku Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 180, w godzinach 11:00 – 13:00.

Podczas giełdy nabiałowej swoje najnowsze oraz najciekawsze produkty mleczne przedstawiło kilkanaście zakładów mleczarskich z całego kraju. Eksponowane towary posiadały właściwości wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Producenci zaprezentowali 31 wytwarzanych przez siebie produktów tradycyjnych.

Uczestnikami „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” były w większości okręgowe spółdzielnie mleczarskie, ale obok nich także niewielkie manufaktury rodzinne, które częstokroć realizują produkcję typu hand-made. Przedstawione produkty należały do najciekawszych z portfolio producentów. Prezentację, w którą zaangażowali się przedstawiciele biorących w niej udział firm, poprowadził Pan Piotr Wyszecki – Prezes Zarządu Praskiej Giełdy Spożywczej.

Cechą wspólną prezentowanych wyrobów były ich właściwości tradycyjne, ekologiczne i regionalne – jak również, w całości lub w części, tradycyjny sposób wytwarzania.

Każdy ze zgłoszonych artykułów mlecznych był przedstawiany w formie prezentacji multimedialnej poprzez ukazanie jego istotnych walorów, ale także cech handlowych. Powyższe dane były zademonstrowane w układzie karty produktu.

Jako potencjalnych partnerów handlowych dla producentów wyrobów nabiałowych Organizator zaprosił przedstawicieli hurtowni nabiałowych, hurtowni spożywczych prowadzących działy nabiału, a także przedstawicieli znanych sieci sklepów spożywczych.

W drugiej części „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” odbyły się rozmowy i negocjacje handlowe oraz degustacje prezentowanych towarów.

Giełda nabiałowa stała się zatem okazją do owocnych spotkań biznesowych wytwórców tradycyjnych produktów mleczarskich z zainteresowanymi ich produktami odbiorcami  hurtowymi.

Większa część z prezentowanych towarów posiadała odznaczenia i nagrody  świadczące o ich wysokiej jakości, zaletach zastosowanych składników, procesie wytwarzania oraz o pochodzeniu – takie jak: „znak jakości Q”, wyróżnienie „Poznaj Dobrą Żywność”, certyfikat „Jakość Tradycja”, znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Wiele z nich wpisanych jest na krajową listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyroby te uhonorowano również medalami i wyróżnieniami uzyskanymi na targach żywności tradycyjnej.

Gros przedstawionych produktów nie posiadała w składzie jakichkolwiek sztucznych dodatków optymalizujących smak, zapach, wygląd czy konsystencję. Proces ich przygotowania, a w przypadku niektórych towarów część takiego procesu, przebiega według tradycyjnych sposobów wytwarzania, niejednokrotnie z użyciem tradycyjnych urządzeń i pracy ręcznej. Są to więc właściwie prawdziwe rękodzieła. Jak mówili niektórzy uczestnicy prezentacji – kontakt z maszyną czy z nowoczesną linią produkcyjną odbiera produktowi niektóre walory organoleptyczne, charakteryzujące wyroby o tradycyjnej technologii wytwarzania. Konsekwencją stosowania naturalnych procesów wytwarzania jest także to, że część tych produktów jest konfekcjonowana w sposób jednostkowy i posiada indywidualny, niepowtarzalny kształt.

Doceniła to Pani Magda Gessler – przewodnicząca jury konkursu na najlepszy produkt „Polski Smak 2012”.

Statuetkami „Polski Smak 2012” jury pod przewodnictwem znanej restauratorki, uhonorowało dwa z produktów nabiałowych: Twaróg Tłusty w pergaminie z OSM Garwolin oraz Masło ze Strzałkowa z Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. Obydwa produkty otrzymały nominację także do godła promocyjnego „Teraz Polska”. Jedenaście produktów spośród 28 przedstawionych do rywalizacji w konkursie na najlepszy produkt „Polski Smak 2012” należało do wyrobów mleczarskich.

Z relacji przedstawicieli wytwórców – uczestników „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” wynikało, że produkcję wyrobów naturalnych, tradycyjnych i ekologicznych rozwijają oni w coraz większym zakresie. Warto zauważyć, że w niektórych prezentujących się mleczarniach, posiadających nowoczesne linie produkcyjne, produkcja ręczna przekracza mimo to połowę masy wytwarzanego towaru i wykazuje tendencję wzrostową. Z kolei mniejsze zakłady mleczarskie niemal całkowicie są nastawione na produkcję tradycyjną.

Producenci nabiału przykładają duże znaczenie do jakości składników, z których wytwarzają swoje towary. Przy czym, oprócz wysokiej jakości mleka, do produkcji wykorzystywane są jedynie żywe szczepy bakterii mleczarskich. Producenci najczęściej pozyskują surowiec z terenów ekologicznie czystych.

Mleczarnie uczestniczące w „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” wzięły następnie udział w prezentacji pełnej gamy swoich produktów podczas VIII Wystawy „Polskie Smaki”. Wystawa była szeroką prezentacją spożywczej produkcji tradycyjnej i ekologicznej, gdzie można się było zapoznać nawet z kilkuset produktami, dającymi szerokie spektrum oceny wytwarzania tego rodzaju żywności.