Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie z mocnym wzrostem przychodów

Wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Makarony Polskie w 2019 roku wyniosła 165,6 mln zł i była wyższa o ok. 7,5 proc. (+11,6 mln zł) w stosunku do 2018 roku. Grupa umocniła swoją pozycję wśród największych producentów makaronu w Polsce notując wzrost sprzedaży w tym segmencie o ok. 16,6 mln zł (+16,3 proc. r/r).

W kanałach dystrybucji spółka największą dynamikę osiągnęła w eksporcie wzrost o 43 proc. do kwoty 12,7 mln zł.

Zysk netto w 2019 roku wyniósł 3,8 mln zł i jest niższy od wyniku 2018 roku o 2,0 mln zł (+34,5 proc.). Bez uwzględnienia odpisu na marce Tenczynek zysk netto wyniósłby 6,4 mln zł i byłby wyższy o 0,6 mln zł tj. 11,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W 2019 roku Grupa zanotowała EBITDA na poziomie ok. 13,5 mln zł, w porównaniu do wyniku ok. 14,1 mln zł w 2018 roku co daje spadek o 0,6 mln zł r/r tj. 3,9 proc. Bez uwzględnienia odpisu na marce Tenczynek EBITDA wyniosłaby 16,2 mln zł i byłby wyższy o 2,1 mln zł tj. 14,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Odpis aktualizujący wartość bilansową marki Tenczynek w kwocie 2,6 mln zł jest konsekwencją decyzji o zmianach w strategii długofalowego rozwoju spółki zależnej Stoczek Natura i zmianie profilu dotychczasowej produkcji tj. ograniczeniu działalności w obszarze nisko marżowych przetworów warzywno-owocowych pod brandem Tenczynek oraz przekierowania core biznesu na produkty nowoczesne, m.in. dania gotowe na tackach So food. Odpis nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Makarony Polskie.

W 2019 roku grupa realizowała duży plan inwestycyjny. Wydatki firmy w tym obszarze wyniosły 28,5 mln zł, firma przeznaczyła je m.in. na: uruchomienie linii do produkcji makaronu walcowanego w szerokim zakresie form (m.in. gniazda, tagliatelle i papardelle) oraz instalacji nowej linii do produkcji dań gotowych na tackach. Realizacja tych inwestycji pozwala na rozwój oferty we własnych brandach m.in. Makarony Polskie i So Food” oraz rozwój sprzedaży pod markami sieciowymi.

Dobre przyjęcie produktów innowacyjnych na rynku takich jak makarony z roślin strączkowych, walcowane makarony semolinowe z dodatkiem oraz wprowadzenie kolejnych nowości produktowych powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy w kolejnych okresach.

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/makarony-polskie-z-mocnym-wzrostem-przychodow,62755?newsletter=1483