Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

PRZEDSTAWICIELE GIEŁDY Z WIZYTĄ U MARSZAŁKA MAZOWSZA

Przedstawiciele Praskiej Giełdy Spożywczej w osobach: Zenon Daniłowski – przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Janusz Dąbrowski – dyrektor złożyli w dniu 3 stycznia wizytę Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi.

Marszałek został zapoznany z bieżącą działalnością Praskiej Giełdy Spożywczej oraz prowadzonymi na jej terenie nowymi inwestycjami. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi infrastruktury drogowej związanej z drogą wojewódzką nr 634 oraz planowanym przedłużeniem Trasy Świętokrzyskiej przez Targówek Przemysłowy i Ząbki do ronda na skrzyżowaniu dróg 634 i 631. Marszałek zapowiedział osobiste zapoznanie się z inwestycjami oraz ich wsparcie przez Samorząd Województwa. Inwestycje te w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy dostępności komunikacyjnej dla ząbkowskich przedsiębiorców – w tym także,  kontrahentów i klientów Praskiej Giełdy Spożywczej.