Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zapraszam na debatę “Jak skutecznie rozwijać eksport w dobie embarga, protekcjonizmu i wojen handlowych”

Zapraszam na debatę “Jak skutecznie rozwijać eksport w dobie embarga, protekcjonizmu i wojen handlowych”
Warszawa Hotel Sheraton
5-6 listopada 2018 godzina 13:30