Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

WIZYTA DELEGACJI RAYA HOLDING

Przedstawiciele egipskiej firmy RAYA HOLDING, która jest akcjonariuszem spółki Makarony Polskie S.A., gościli pod koniec lutego br. w siedzibie Makaronów Polskich S.A. w Ząbkach.

Delegacja z RAYA HOLDING, pod kierownictwem Samera El Waziriego, wzięła udział w szeregu spotkań roboczych z przedstawicielami poszczególnych działów spółki Makarony Polskie. Samer El Waziri – dyrektor finansowy firmy z Egiptu uczestniczył również w posiedzeniu Rady Nadzorczej Makaronów Polskich S.A.

Podczas wspólnych rozmów podsumowano dotychczasową współpracę firm Raya Holding i Makarony Polskie oraz omówiono kierunki jej dalszego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono sprzedaży produktów Grupy Makarony Polskie na rynku egipskim i na rynkach afrykańskich.