Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Prezes Makaronów Polskich uczestnikiem debaty podczas X Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Prezes Makaronów Polskich Zenon Daniłowski uczestniczył w dyskusji panelowej „Sukcesja i ekspansja – droga od lokalnej firmy do globalnego koncernu” – która odbyła się 6 listopada 2017 roku w ramach X edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu w warszawskim hotelu Sheraton.

Debatę poprzedzono prezentacją raportu „Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce”. Wynika z niego, że ekspansja eksportowa jest dla polskich firm rolno-spożywczych drogą do rozwoju, a ponad połowa z nich jest zadowolona z własnego sukcesu eksportowego. Dążenie polskich firm do eksportu to, poza zyskaniem rynków zbytu, także nadzieja na wyższą rentowność.

W debacie uczestniczyli także: prowadzący ją Piotr Grauer – dyrektor w zespole fuzji i przejęć w firmie doradczej KPMG, Marek Moczulski – prezes firmy Bakalland, Adam Mokrysz – prezes grupy Mokate, Janusz Kołodziej – członek zespołu zarządzającego firmy Roleski oraz Robert Niczyporuk – partner z kancelarii DZP.

Zwracano w dyskusji uwagę, że źródło sukcesów eksportowych polskich firm rolno-spożywczych tkwi m.in. w konsolidacji oraz w inwestycjach, jak również w zniwelowaniu luki technologicznej wobec firm zachodnich. Jednakże firmy polskie muszą sobie radzić z olbrzymią konkurencją koncernów międzynarodowych i z brakiem promocji polskiej marki. Jedną z szans na rozwój eksportu są akwizycje firm zagranicznych, które otwierają drogę do tamtejszych rynków.

W sprawie sukcesji w firmach rodzinnych podkreślano, że kolejne pokolenia powinny potencjał tych firm aktywnie tworzyć. Należy też pamiętać, że poprzeczka dla następnych generacji jest postawiona wyżej, bowiem zmieniają się warunki prowadzenia biznesu. Trzeba ponadto odpowiedzieć sobie na pytanie, czego chcemy w procesie przekazania biznesu: czy tego, żeby był on zarządzany przez rodzinę, przez kogoś innego, czy może ma nastąpić połączenie z inną firmą. Z badań wynika, że w firmach rodzinnych drugie pokolenie przejmuje biznes w 20−30 proc., a trzecie w zaledwie kilku procentach.

Dyskutanci wskazywali ponadto, że w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem rozdrobnienia mocy produkcyjnych, związanym z mnogością firm. Konsolidacja biznesu wprawdzie ma miejsce, ale właściwie więcej się o niej mówi niż się ona naprawdę dokonuje. 

Prezes Zenon Daniłowski podkreślił, że gospodarka ostatniego ćwierćwiecza w Polsce zawdzięcza swoją pozycję przede wszystkim odwadze, determinacji, kreatywności i zdolności do współdziałania polskich przedsiębiorców i menadżerów. Jeśli zaś chodzi o proces konsolidacji – musi ona mieć jasno wskazany cel. Ponadto w każdej konsolidacji musi być lider, który będzie mógł podnieść wartość firmy i poprawić jej sytuację na rynku.