Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

PREZES MAKARONÓW POLSKICH UCZESTNIKIEM DELEGACJI RZĄDOWEJ DO BUŁGARII.

W dniach 19 – 20  września 2017 r. Prezes Zarządu Spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski wraz z grupą polskich przedsiębiorców uczestniczył w oficjalnej wizycie rządowej w Bułgarii.

Głównym wydarzeniem pobytu w Sofii było Polsko-Bułgarskie Forum  Gospodarcze, które odbyło się  w sali centralnej Parku Technologicznego imienia Johna Atanasowa.  Udział w forum wzięli: premier Beata Szydło i premier Bułgarii Bojko Borisow. 

Zabierając głos  w trakcie Forum,  Prezes spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski przedstawił  działalność firmy, zwracając uwagę uczestników na flagowy produkt firmy w postaci makaronów prozdrowotnych. Makarony Polskie poszukują partnera na rynku bułgarskim do handlu, a w perspektywie do projektu inwestycyjnego.

Prezes Zarządu Zenon Daniłowski odbył kilka ciekawych spotkań, które mogą być początkiem owocnej współpracy i rozwoju eksportu do Bułgarii.

Premierzy Polski i Bułgarii wygłosili wystąpienia skierowane do przedsiębiorców.

Zdaniem szefowej polskiego rządu Polsko–Bułgarskie Forum Gospodarcze stworzyło możliwość zaprezentowania polskiej oferty inwestycyjnej oraz eksportowej w różnych dziedzinach przemysłu.

Sofijskie Forum było także znakomitą okazją do odbycia bezpośrednich spotkań przedsiębiorców.