Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

50. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU ZĄBKI

We wtorek 30 maja odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która zainaugurowała obchody 50. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Miastu Ząbki. Tym razem zamiast uchwał radni i goście wysłuchali wielu ciepłych słów pod adresem ząbkowskich samorządowców i władz miasta. W obradach uczestniczylim.in.  ząbkowscy posłowie: Jacek Sasin i Piotr Uściński, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i starosta wołomiński Kazimierz Rakowski.

Jednak najważniejszym punktem obrad było uhonorowanie tych mieszkańców miasta, którzy swoją działalnością przyczynili się do jego rozwoju. Wśród nagrodzonych okolicznościowym medalem znalazł się długoletni Prezes Praskiej Giełdy Spożywczej a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Praska Giełda Spożywcza Zenon Daniłowski.

Podczas uroczystej sesji węczono także nagrody w międzyszkolnym konkursie poświęconym 50-leciu Miasta Ząbki.