Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Ząbkowska Firma Roku 2016

„Dobry wieczór, Rosjo” – pod tym hasłem odbyło się 30 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach szóste spotkanie ząbkowskich przedsiębiorców, w którym udział wzięli przedstawiciele handlowi Federacji Rosyjskiej. To już tradycja organizowanych przez miasto Ząbki dorocznych spotkań biznesowych o charakterze tematycznym. W poprzednich latach o relacjach gospodarczych z Polską, z perspektywy swoich krajów, opowiadali biznesmeni z Chorwacji, Norwegii, Chin i Tajwanu.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień Ząbkowska Firma Roku 2016. Otrzymali je: Zino Sp. z o.o. – statuetkę odebrał pan Tadeusz Ciok, Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp. j. – statuetkę odebrał pan Marek Krzemieniewski, Apro Trade Sp. z o.o. – statuetkę odebrali: pan Tomasz Obracaj i pani Agnieszka Brandys. Statuetki wyróżnionym firmom wręczył pan Zenon Daniłowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej S.A. Wyróżnienia przyznała kapituła w składzie: pan Zenon Daniłowski – przewodniczący kapituły, pani Wanda Skorupa (firma Jas Pol, laureatka wyróżnienia Ząbkowska Firma Roku 2015) oraz burmistrz miasta Ząbki pan Robert Perkowski. Przewodniczący kapituły pan Zenon Daniłowski zwrócił uwagę na wysoki poziom przedsiębiorczości gospodarczej w Ząbkach, biorąc pod uwagę liczbę działających w mieście firm. Odnosząc się do tematyki wieczoru i kierując słowa do gości rosyjskich, wraził nadzieję na unormowanie sytuacji i kontakty handlowe z Rosją bez obecnych barier.

Wręczono także pamiątkowe grawertony z podziękowaniami za przystąpienie w 2016 roku do promocyjnej akcji miasta „Zniżka za dowód”. Akcja trwa od 2010 roku i polega na współpracy miasta z ząbkowskimi firmami, które udzielają rabatów na swoje produkty i usługi mieszkańcom zameldowanym w Ząbkach lub płacącym podatki na rzecz Ząbek.

Rosyjski klimat wieczornego spotkania przedsiębiorców podkreślił występ rosyjskiego aktora i piosenkarza Eugeniusza Malinowskiego. Syberyjski bard” zaśpiewał m.in. utwory Włodzimierza Wysockiego.

Ogólnomiejskie doroczne spotkania ząbkowskich przedsiębiorców są dobrą sposobnością do wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy – także w celu promocji lokalnych produktów i usług.