Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

KONWENT TOWARZYSTWA INICJATYW SPOŁECZNYCH „NOWY ŚWIAT” W 35. ROCZNICĘ ODRODZENIA ZMW

Trzydziesta piąta rocznica odrodzenia Związku Młodzieży Wiejskiej była okazją do wyboru terminu i tematu posiedzenia konwentu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, który 3 grudnia 2016 roku odbył się w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Członkowie konwentu – na czele z przewodniczącym TIS “Nowy Świat” Daniłowskim – podsumowali działania klubów i oddziałów Towarzystwa w 2016 roku. Podjęto uchwały dotyczące przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pierwszym kwartale 2017 roku, która poprzedzi VII Krajowy Zjazd Towarzystwa w maju 2017 roku.

Przywołaniu wspomnień sprzed 35 lat – kiedy to na terenie całego kraju reaktywowano liczne koła ZMW i ZMW „Wici” – poświęcone było wystąpienie kolegi Leszka Leśniaka, który był jednym z członków-założycieli odradzającego się Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie przez kilka lat  jego przewodniczącym.

Odrodzenie działalności ZMW, a także ZMW „Wici” – nawiązującego do przedwojennej tradycji tej organizacji – nastąpiło w 1980 roku. Było ono konsekwencją społecznego buntu polskiego sierpnia 1980 roku i jego kontynuacją na polskiej wsi. Stanowiło także odruch sprzeciwu wobec marginalizacji spraw młodzieży wiejskiej i problemów wsi w okresie poprzedzającym rewolucję „Solidarności”. Była to również odpowiedź na podjętą kilka lat wcześniej decyzję ówczesnych władz, mocą której Związek Młodzieży Wiejskiej został przymusowo włączony do jednolitej struktury organizacji młodzieżowych – do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Leszek Leśniak podzielił się wspomnieniami z historii ZMW, m.in. z okresu grudnia 1981 roku, jak i z czasu dramatycznych dla organizacji początków stanu wojennego. Wspomnienia wywołały ożywioną dyskusję – szczególnie w gronie tych spośród zebranych, którzy byli świadkami i czynnymi uczestnikami przywoływanych wydarzeń.

Ostatnim punktem posiedzenia konwentu TIS „Nowy Świat” było wystąpienie  obecnego przewodniczącego ZMW Dariusza Suszyńskiego. Aktualnie Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” nawiązuje do tradycji i ideologii ruchu ludowego oraz do etyki chrześcijańskiej. Nie chce być młodzieżówką żadnej partii, lecz programowo, politycznie i organizacyjnie samodzielnym związkiem młodego pokolenia wsi.