Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Prezes Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski uczestnikiem debaty o bezpieczeństwie w branży rolno – spożywczej.

Dyskusja o bezpieczeństwie w branży rolno-spożywczej

Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat bezpieczeństwa sektora rolno-spożywczego w Polsce. Dyskusja odbyła się 5 grudnia 2016 r. w ramach drugiej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości” i została zorganizowana w hotelu Marriott w Warszawie.

W panelu moderowanym przez red. Beatę Drewnowską z dziennika „Rzeczpospolita” udział wzięli m.in. także: Edward Bajko – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, prof. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Marek Moczulski – prezes zarządu spółki Bakalland oraz Jarosław Sierszchulski – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prelegenci zastanawiali się nad wpływem członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej, zwłaszcza w kontekście jej uzależnienia od rynku unijnego. Starano się nakreślić wnioski, jakie powinna wyciągnąć branża spożywcza oraz władze państwowe po nałożeniu embarga rosyjskiego, a także jakie skutki będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zastanawiano się także nad konsekwencjami wprowadzenia umów CETA i TTiP.

W dalszej części panelu dyskutowano nad sytuacją handlu towarami rolnymi w Polsce i za granicą. Zwracano uwagę, że zawirowania na rynku surowców wpływają znacząco na handel krajowy, co utrudnia polskim producentom budowanie ich silnej pozycji rynkowej w Europie i na świecie. Dyskutowano też nad kwestią centralizacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy został objęty patronatem honorowym przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego jest Europejskie Centrum Biznesu.