Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zakaz handlu w niedzielę – za i przeciw

W trakcie odbywających się na Stadionie PGE Narodowym targach „Orzeł Dystrybucji FMCG”, zorganizowany został panel dyskusyjny w sprawie zakazu handlu w niedzielę w którym udział wziął Przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski.

Rozpatrywana przez Sejm, a forsowana przez NSZZ „Solidarność” ustawa zakazująca handlu w niedzielę wywołuje ostrą polaryzację opinii Polaków. Ma ona w polskim społeczeństwie tylu zwolenników, co przeciwników. Najwięcej przeciwników ma wśród mieszkańców wielkich miast i aglomeracji. Z kolei poparcie dla zakazu handlu w niedziele wyrażają mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Opinie co do tej ustawy podzielone są nawet w branży handlowej.

W debacie o zakazie handlu w niedzielę uczestniczyli przedstawiciele środowisk żywo tym tematem zainteresowanych: reprezentanci handlu detalicznego i hurtowego, ekonomiści i dziennikarze.

W dyskusji wzięli udział: Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, Zenon Daniłowski – założyciel, a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej SA, dr Franciszek Gaik – ekonomista, były podsekretarz stanu w resorcie przemysłu, wiceprezes stowarzyszenia Polski Klub Biznesu, Edward Korbel – ekspert ds. badań w Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, Piotr Mazurkiewicz – dziennikarz ekonomiczny i publicysta „Rzeczypospolitej”, Wojciech Śliwa – właściciel sieci sklepów Paleo, zaangażowany przy parlamentarnym zespole ds. patriotyzmu gospodarczego.  Debatę prowadziła Magdalena Stosio-Róg – redaktor „Życia Handlowego”.

Podczas debaty padały argumenty wskazujące na ochronę czynnika ludzkiego: prawa do niedzielnego odpoczynku, potrzebę spędzenia czasu z rodziną, brak chętnych do pracy w handlu z powodu trudności z pogodzeniem jej z życiem prywatnym i wychowywaniem dzieci. Przeplatały się one z argumentami ekonomicznymi: czy proponowana zmiana nie wpłynie negatywnie na gospodarkę, czy duże sieci nie będą zmuszone do zredukowania personelu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGS SA Zenon Daniłowski wyraził nadzieję, że wprowadzenie niedzielnego zakazu handlu dla dużych sklepów, przyniesie korzyść sklepom reprezentujących handel tradycyjny, których obroty mogą dzięki temu wzrosnąć. Zauważył jednak, że zakaz handlu w niedziele w dużych miastach spowoduje w piątki wieczorem oraz w soboty zwiększone natężenie ruchu i korki. Zwrócił ponadto uwagę na niepokojące sygnały, że zakazem handlu w niedzielę może być objęty także handel hurtowy. Podkreślił, że artykuły świeże – owoce, warzywa, nabiał, mięso i wędliny – są dostarczane na rynek hurtowy w niedzielę wieczorem, aby w poniedziałek rano znalazły się w sklepach.