Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGS Zenon Daniłowski i dyrektor PGS Janusz Dąbrowski u Marszałek Senatu

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski oraz dyrektor PGS Janusz Dąbrowski zostali 13 grudnia br. przyjęci w siedzibie Senatu RP przez wicemarszałek Senatu Marię Koc – która kilka dni wcześniej uczestniczyła w organizowanej przez Praską Giełdę Spożywczą wspólnie z TVP Warszawa akcji charytatywnej „Dar Serca” w Izdebnie k. Garwolina.

Pani Marszałek wyraziła uznanie przedstawicielom PGS za działalność charytatywną firmy, zachęcając do jej dalszego rozwijania. Wyraziła też zainteresowanie działalnością biznesową Praskiej Giełdy oraz perspektywami rozwoju rynków hurtowych w Polsce.

Przedstawiciele PGS wyrazili wdzięczność za wsparcie akcji „Dar Serca” na rzecz dzieci z pogotowia opiekuńczego w Izdebnie i zaoferowali wsparcie dla inicjatyw prospołecznych prowadzonych przez panią Marszałek.

Marszałek Maria Koc podzieliła się również informacjami na temat działalności Senatu RP na rzecz Polonii zagranicznej.