XVI Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego trwa!

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film
z.d

XVI Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego trwa!

W dniu wczorajszym tj. 8 maja 2024 roku odbyła się debata poświęcona niełatwej i  emocjonującej “polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze spożywczym” w której uczestniczył Zenon Daniłowski – prezes zarządu Makarony Polskie SA.

Uczestnicy panelu zmagali się z pytaniem: „Polska i Ukraina – konkurencja czy współpraca w sektorze rolno spożywczym?”.

Prezes zarządu Makaronu Polskie SA odpowiedział:

„Naturą gospodarki rynkowej jest to, że wszyscy konkurujemy i zarazem współpracujemy. Od wielu lat współpracuję z Ukrainą, importuję i eksportuję na Ukrainę, a  z racji siedziby firmy w Rzeszowie jest to dla mnie naturalny partner. Zależy mi na tym, aby coraz więcej osób w Polsce przekonało się, że integracja Ukrainy z Unią Europejską jest dla Nas wielką szansą. W Polsce dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, na Ukrainie – korporacje, wytwarzają produkt masowy. Uważam, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa dużo zyskają na otwarciu rynku ukraińskiego z punktu widzenia surowców, jak i z punktu widzenia rynku zbytu. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, że potrafimy podołać wymogom nowego poszerzonego o Ukrainę rynku”.

 

Jedną z istotnych kwestii poruszonych podczas panelu były również oczekiwania przetwórców w stosunku do polskiego rządu w kwestii unormowania relacji polsko-kraińskich w segmencie rolno-spożywczym.

„Okres dostosowawczy jest potrzebny, bowiem będzie chronił nie tylko poszczególne sektory polskiej gospodarki, ale również pojedynczych przetwórców. W każdym sektorze powinniśmy podążać za konkurencją, innowacjami nie tylko w kontekście współpracy z Ukrainą, ale również innymi rynkami. Państwa europejskie są coraz mniej konkurencyjne w ujęciu globalnym, nałożyliśmy sobie wiele biurokratywnych rygorów w Unii Europejskiej, które podwyższają koszty funkcjonowania naszych firm, co powoduje, że nasze produkty są relatywnie drogie(…) Mam nadzieję że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej pozwoli nam przede wszystkim poprawić konkurencyjność całej Unii w tym polskiego przemysłu spożywczego(…) Dla mnie jako producenta makaronów, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest potrzebne, ponieważ przerabiamy duże ilości pszenicy durum, która w Polsce nie jest uprawiana. W Ukrainie widzę źródło zaopatrzenia przemysłu makaronowego właśnie w pszenicę durum, a być może semolinę co też poprawi naszą konkurencyjność na rynkach światowych. Bardzo ważny jest okres dostosowawczy, abyśmy  wynegocjowali jako Unia Europejska i jako Polska takie warunki, które pozwolą na przeprowadzenie głębokich zmian głównie w naszym rolnictwie, tak aby gospodarstwa rodzinne mogły dalej funkcjonować, a rolnicy czerpać zyski ze swojej pracy i zadowolenie z życia na wsi.” – mówił prezes zarządu spółki Marony Polskie.

 

„ Każdego dnia Ukraina jest coraz bardziej w Unii Europejskiej. Musimy to przyjąć jako pewien aksjomat. Uważam że żywność jest towarem strategicznym i to, że dzisiaj Unia i Ukraina, a w przyszłości „nowa Unia” będzie mieć znaczne nadwyżki żywności i to jest naszym wielkim aktywem. Aktualnie ludności niedożywionej, głodującej lub zagrożonej głodem jest ok. 1 miliarda. Zmagamy się również z procesami migracyjnymi. Unia Europejska ze względów humanitarnych, jak i biznesowych, właśnie to „bogactwo żywności”, które posiada  i będzie mieć w przyszłości, powinna wykorzystać tak aby pomóc krajom biedniejszym. Jest to sposób na ograniczenie procesów migracyjnych, które są spowodowane m.in. brakiem żywności. Jestem optymistycznie nastawiony na współpracę z Ukrainą. Będą oczywiście pojawiać się różnice zdań,  ale jestem pewien, że damy sobie radę.” – powiedział Zenon Daniłowski poproszony o podsumowanie panelu.

Prezes Makaronów Polskich na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Prezes Makaronów Polskich na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 2527 kwietnia 2022 roku odbył się XIV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) – najważniejsze spotkanie elit biznesowych w Europie Środkowej. 150 sesji z udziałem 1000 panelistów i blisko 9 tys. gości oraz ponad 500 dziennikarzy – to liczby obrazujące skalę tegorocznego Kongresu.

W agendzie Kongresu nie zabrakło sesji poświęconych handlowi i branży spożywczej. Odbyła się między innymi debata „Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu”. W gronie jego uczestników wystąpił prezes Makaronów Polskich S.A. Zenon Daniłowski. Pozostałymi panelistami byli: Katarzyna Kowalska – wiceprezes zarządu KUKE SA, Jerzy Kwieciński – wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, Piotr Neumann – dyrektor ds. finansowych Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA., Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes zarządu Związku Banków Polskich, Marek Wąsiński – kierownik zespołu gospodarki światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz E. Longin Wons – prezes zarządu, dyrektor naczelny RAFAMET SA. Debatę poprowadził Adam Sofuł – redaktor portalu gospodarczego WNP.PL.

Zenon Daniłowski odniósł się m.in. do wpływu wojny w Ukrainie na działalność firm z Polski, które eksportowały i eksportują swoje produkty na wschód.

– Każdy kryzys, a szczególnie taki jak wojna, powoduje, że na świecie występuje potrzeba gromadzenia żywności, budowania jej zapasów, zaopatrzenia, dostaw żywności. Obecnie na rynku spożywczym od 25 lutego mamy wspomożony popyt na żywność. Wydaje mi się, że obecnie nie ma firmy w przemyśle spożywczym, która by powiedziała, że nie ma co robić. Wszyscy pracujemy pełną parą. Jest to związane z tym, że po pierwsze mamy wysoki popyt krajowy, bo znowu pojawiła się obawa przed niepewnym jutrem, dlatego zaczynamy budować magazyny u siebie, w kuchni. A po drugie mamy bardzo duży popyt z krajów objętych wojną – wyjaśnił.

Prezes Daniłowski odniósł się również do bezpieczeństwa biznesowego we współpracy z firmami z Ukrainy.

– Jeśli chodzi o rok 2021 to korzystaliśmy w ubezpieczeń w KUKE, ale wynikało to raczej z pragmatyki przyjętej w firmie niż z potrzeby wysokiego ryzyka. Nie przypominam sobie, żebym skorzystał z wypłaty z KUKE. Nasze ubezpieczenie wynikało raczej z potrzeby dyscyplinowania załogi w eksporcie, żeby nie zrobili czegoś złego. Większość firm raczej bezpiecznie prowadziła transakcje na terenie Ukrainy, na terenie Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską – stwierdził.

– Zamówienia w tej chwili w większości firm są do końca pierwszego półrocza i firmy są obłożone pracą. Jest problem z tym, że na Ukrainie obecnie nie ma ubezpieczeń z KUKE, ale ukraińskie firmy, które kupują w Polsce są to firmy sprawdzone, bo kupowały już u nas wcześniej. Są to firmy, które mają zasoby finansowe i wysoką płynność. I dzisiaj transakcje, które ja przeprowadzam z firmami ukraińskimi, są na zasadzie przedpłat lub krótkiego kredytu kupieckiego na np. dwie trzy dostawy lub tydzień lub dwa – dodał prezes Makaronów Polskich.

CZEKA NAS KOLEJNE 30 LAT, BO MAMY CHĘĆ DO PRACY I DO ODNOSZENIA SUKCESÓW!

Z okazji uroczystości 30lecia funkcjonowania Praskiej Giełdy Spożywczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Zenon Daniłowski, przedstawił historię powstania Spółki. Historia rozpoczęła się w 1991 r., kiedy to Pan Leszek Matusiak przedstawił pomysł, aby stworzyć giełdę owocowo warzywną po prawej stronie Wisły, na wzór giełdy istniejącej już przy ul. Krakowiaków. Grono przyjaciół, założycieli PGS, rozpoczęło poszukiwania miejsca na zorganizowanie na niej rynku hurtowego. Pomimo trudności w znalezieniu lokalizacji, udało się wydzierżawić działkę o powierzchni hektara w miejscu gdzie znajduje się do dzisiaj Praska Giełda Spożywcza.

Wśród założycieli Praskiej Giełdy Spożywczej należy wymienić Leszka Matusiaka, Zygfryda Kielarskiego, Wiesława Wasilewskiego i nieżyjącego już Henryka Dudzika. Przy jej organizacji pracowało też wiele innych osób. Wkrótce okazało się, że pomysł był trafiony, ale bez zaangażowania kupców i operatorów szansa ta nigdy by się nie ziściła. Po dwóch miesiącach działalności grono klientów się rozrastało a na teren giełdy docierało coraz więcej kupców, którzy chcieli lokalizować swoje punkty sprzedaży właśnie na terenie PGS. Początkowo sprzedaż odbywała się z samochodów jako punkty sprzedaży, teraz możemy się pochwalić halami oraz punktami stacjonarnymi.

To dzięki determinacji i nieustannemu rozwojowi PGS dotarł do obecnej wielkości i funkcjonowaniu jako prężnie działająca spółka. Z nazwą firmy wiąże się anegdota, ponieważ początkowo założyciele byli przekonani, że teren znajduje się przy ulicy Chełmżyńskiej 180 w Warszawie – stąd też w nazwie znalazło się słowo „Praska”. Okazało się jednak, że PGS znajduje się na obrzeżach Ząbek, przy ul. Piłsudskiego – zbiegiem okoliczności także pod numerem 180. I tak z upływem czasu Praska Giełda Spożywcza została utrwalona w świadomości społecznej jako kategoria biznesowa i marketingowa, która dobrze się kojarzy.

W ciągu tych 30 lat firma podejmowała liczne wyzwania, mimo niekoniecznie przychylnych opinii. Wielu ludzi, nawet bardzo życzliwych, wieściło nieuchronny koniec, dlatego że: handel się zmienia i nie będzie już miejsca dla takiej firmy jak PGS w łańcuchu dystrybucji żywności, że już nie będzie potrzeby w stołecznej aglomeracji albo że powstało tyle sieci handlowych, iż Praska Giełda na pewno będzie musiała zakończyć swoją działalność… Mimo przeciwności losu Praska Giełda Spożywcza nieustannie podąża za rynkiem. Identyfikuje wyzwania i na nie odpowiada. Praska Giełda Spożywcza musi podejmować często trudne decyzje, często kosztowne, ale konieczne do tego, by utrzymać swoją pozycję na rynku.

Zenon Daniłowski na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Zenon Daniłowski na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu

– Coraz częściej obserwujemy zjawisko, że osoby o wyższych dochodach reprezentują wyższy poziom świadomości. Osoby o niższych – dokonują decyzji zakupowych kierując się głównie ceną. I tu widzę ogromne pole do pracy dla firm, organizacji i mediów – mówił Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. 

– Makarony są produktem bardzo tradycyjnym i okazały się bardzo poszukiwane podczas pandemii. Nasza oferta to nie są jednak tylko makarony z pszenicy, ale także wiele produktów wytworzonych z innych surowców. Makarony Polskie proponują makarony z ciecierzycy, soczewicy czy zielonego groszku, które zawierają więcej białka – mówił podczas debaty “Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów”.

Zenon Daniłowski dodał, że wszystkie działania firmy nakierowane są na produkcję makaronów premium. – Niestety produkty premium tracą podczas pandemii, ale wierzę w to, że wróci ten trend na produkty, które zaspokoją nie tylko głód, ale wpłyną na naszą formę i zdrowie – dodał.

Prezes Makaronów Polskich odniósł się także do kwestii opakowań. – Epidemia pokazała nam, że ludzie bardzo chętnie kupują dobrze zapakowany produkt. Makarony muszą być zapakowane w opakowania barierowe. Podstawą jest plastik. Podejmujemy próby pakowania w papier, ale jest to trudne. Opakowania papierowe często są wzbogacone o różne inne surowce, w tym plastikowe, które są o wiele trudniejsze do recyklingu. Nie wyrzekniemy się więc plastiku, ale proponuję skupić się właśnie na odpowiednim jego przetwarzaniu – mówił.

Wśród konsumentów brakuje świadomości wyboru produktów zdrowych i bezpiecznych. – Coraz częściej obserwujemy zjawisko, że osoby o wyższych dochodach reprezentują wyższy poziom świadomości. Osoby o niższych – dokonują decyzji zakupowych kierując się głównie ceną. I tu widzę ogromne pole do pracy dla firm, organizacji i mediów – mówił Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

 

                               

Makarony Polskie na XIII Forum Europa – Ukraina

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie na XIII Forum Europa – Ukraina

 

W dniach 4-5 lutego 2020 r., już po raz trzynasty, międzynarodowe grono ponad ośmiuset gości z Polski i Ukrainy, a także z innych krajów Europy i świata dyskutowało w Rzeszowie o przyszłości Ukrainy i całego kontynentu.

Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami. Zarówno Kijów, jak i Bruksela obniżyły cła na większość towarów. Korzystają na tym także polscy konsumenci i producenci. Nadal jednak istnieją liczne bariery, które utrudniają w znacznym stopniu zarówno handel, jak i szeroko rozumianą współpracę gospodarczą. W jaki sposób stabilizacja ukraińskiej gospodarki wpłynie na polsko-ukraińską wymianę handlową? Jak usuwać bariery, na które napotykają Polacy na ukraińskim rynku, a Ukraińcy na polskim?

W tegorocznym forum, zorganizowanym pod hasłem: „Nowe szanse, stare zagrożenia”, wzięła udział delegacja Makaronów Polskich. W programie znalazło się ponad 50 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym.

W jednym z paneli, o doświadczeniach w minimalizowaniu polsko-ukraińskich barier współpracy handlowej dyskutowali: Adam Abramowicz – rzecznik w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zenon Daniłowski – prezes zarządu spółki Makarony Polskie S.A., Krzysztof Kasztelewicz – członek zarządu Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik sp. z o.o., Eugeniusz Szymonik – prezes zarządu spółki Autosan oraz Jacek Szugajew – pierwszy wiceprezes zarządu Kredobanku S.A. Polska. Rozmowę poprowadził Dariusz Szymczycha – członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Wśród głównych tematów dyskusji podjętych przez panelistów, oprócz rozwoju handlu między Ukrainą, Polską i innymi państwami UE, była także współpraca służb w zakresie kontroli transgranicznych i umowa stowarzyszeniowa UE – Ukraina.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie S.A., drugiej największej firmy w Polsce, produkującej i eksportującej wyroby zbożowe od lat 90. ubiegłego wieku, wyjaśnił specyfikę ukraińskiego rynku w zakresie eksportu towarów premium z Polski, Austrii, czy Włoch. Zwrócił także uwagę na niesatysfakcjonujące limity sprowadzania surowców z Ukrainy wynikające z umowy stowarzyszeniowej, które kończą się zazwyczaj w pierwszym tygodniu stycznia. Problem ten – jak zaznaczył – dotyka przede wszystkim importu zbóż i mąki .

W rzeszowskiej Arenie po raz drugi odbyło się także Forum Słowackie, podczas którego rozmawiano o szansach i perspektywach współpracy z uwzględnieniem potencjału turystycznego i dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Uczestnicy forum omawiali też kwestie związane z wymianą transgraniczną, bezpieczeństwem energetycznym, wyzwaniami w edukacji czy transporcie.

Wydarzeniem towarzyszącym XIII Forum Europa – Ukraina były IV Targi Wschodnie. Wystawcy reprezentowali wiele branż, w tym informatyczną i nowych technologii, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną, motoryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Zgodnie z ideą organizatora, Instytutu Studiów Wschodnich, targi mają być szansą na wymianę doświadczeń dla przedsiębiorców z obu stron granicy.

                               

Zenon Daniłowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film
str

ZENON DANIŁOWSKI NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

W dniach 2–4 września 2020 roku odbył się XII Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze spotkanie elit biznesowych w Europie Środkowej. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Liczba użytkowników, którzy obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tysięcy.

W agendzie Kongresu nie zabrakło sesji poświęconej branży spożywczej. Odbył się między innymi panel „Branża spożywcza – przyszłość sektora”. W gronie jego uczestników wystąpił prezes Makaronów Polskich S.A. Zenon Daniłowski. Pozostałymi panelistami byli: Szymon Giżyński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Kremser – Business Development Director, Bisnode Polska, Marek Moczulski – prezes Unitopu, Anna Olewnik-Mikołajewska – prezes Zakładów Mięsnych Olewnik, Julian Pawlak – prezes Krajowej Unii Producentów Soków, członek rady nadzorczej Grupy Maspex, Michał Siwek – dyrektor, Departament Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas, Krzysztof Trojanowski – członek zarządu, dyrektor operacyjny Stokrotki i Vassilen Tzanov – prezes, Upfield Polska Sp. z o.o. Debatę prowadzili: Paulina Piwowarek i Adam Tubilewicz z Portalu Spożywczego.

Uczestnicy debaty, która odbyła się 4 września 2020 r., poruszali m.in. takie tematy jak 30 lat budowy pozycji polskiej branży rolno-spożywczej, szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią, a także polski eksport żywności czy trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej.

– Polskie firmy spożywcze wytwarzające produkty podstawowe, w tym spółka Makarony Polskie, są firmami silnymi, nowoczesnymi i zmodernizowanymi – stwierdził prezes Makaronów Polskich Zenon Daniłowski. Zarówno w pierwszym półroczu bieżącego roku jak i w trzecim kwartale notujemy wzrosty sprzedaży rok do roku i nie widać załamania popytu. W marcu mieliśmy wydarzenie, które osoby z mojej generacji pamiętają z dawnych lat, czyli kupowanie podstawowych produktów na zapas i my w marcu sprzedaliśmy miesięcznie dwukrotnie więcej niż w zwykłych miesiącach, jednak ponosiliśmy też duże koszty, aby uzyskać tę dwukrotnie wyższą produkcję. Trzeba było m.in. wprowadzić nowe procedury, aby załoga czułą się bezpiecznie.

– Zapowiedź drugiej fali pandemii uruchamia podskórnie obawy i oczekiwania na spekulację i gwałtowny wzrost cen surowców – podkreślał Zenon Daniłowski. Niektórzy nie wiedzą, czy można w związku z tym podpisać długoterminowe kontrakty z korzystnymi cenami. I to jest największy problem, że jest bardzo trudno negocjować z dostawcami. Niepewna przyszłość powoduje zawirowania…

Prezes Daniłowski zaznaczył, że mimo kryzysu związanego z pandemią, dynamicznie rośnie popyt na makarony z mąk twardych, a także z roślin strączkowych. – Około 30 proc. naszej produkcji to makarony umownie nazywane prozdrowotnymi. Jeśli sytuacja kryzysowa się nie pogłębi, to nasze społeczeństwo przywykło już do tego, by kupować produkty, które nie tylko żywią, ale i pozytywnie wpływają na naszą kondycję i zdrowie – stwierdził prezes Makaronów Polskich.

https://www.youtube.com/watch?v=QFi9OHI4N9s&feature=emb_logo

                               

Spółka Makarony Polskie to prawdziwy ambasador Podkarpacia

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Spółka Makarony Polskie to prawdziwy ambasador Podkarpacia

Materiał informacyjny spółki Makarony Polskie

Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie są nie tylko jednym z największych, ale też najdynamiczniej rozwijającym się producentem makaronów w Polsce. Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i produkuje szeroką gamę makaronów, które konsumenci chętnie kupują nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Makarony Polskie od 20 lat bardzo starają się, aby wytwarzać w Rzeszowie jak najlepsze wyroby. Klienci te wysiłki doceniają, kupując smaczne i zdrowe produkty. Produkcja i sprzedaż rośnie, spółka inwestuje zyski w nowe linie produkcyjne, zakład staje się coraz bardziej nowoczesny i coraz bardziej znany.

Makaron to już nie tylko jedzenie

Firma produkuje całą gamę makaronów, ale też uważnie śledzi gusta i oczekiwania klientów, wprowadzając wciąż nowe i innowacyjne produkty prozdrowotne, które są nie tylko smaczne i zdrowe, ale na dodatek świetnie wyglądają na półce w sklepie, a co ważniejsze – także po ugotowaniu, już jako danie na talerzu.

W zakładzie, technolodzy i wszyscy pracownicy, bardzo się staramy, aby nasze produkty smakowały konsumentom, by były zdrowe i cieszyły oczy – zdradza tajniki produkcji Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie

S.A.- Bo teraz konsumenci jedzą nasz makaron pięcioma zmysłami. Oprócz smaku ważne są także zapach, tekstura czy kultura podania. Polacy dużo podróżują i pracując w różnych krajach świata, obserwują i doceniają walory nie tylko kuchni rodzimej. Nasz makaron to nie jest danie postne, choć takim też może być, ale staje się coraz częściej spełnieniem marzeń kulinarnych i zaspokaja wyższe potrzeby. Wszystko zależy od dodatków i sposobów podania  dodaje prezes Daniłowski.

 

Zdrowe żywienie

W Makaronach dobrze wiedzą, że produkty zbożowe są podstawą piramidy zdrowego żywienia i powinny stanowić główne źródło energii w naszej diecie. Im mniejszy jest stopień przemiału ziarna zawierającego  w swych zewnętrznych częściach cenne składniki odżywcze, tym większa jest wartość żywieniowa produktów zbożowych.

Produkty z mąk z pełnego  przemiału odznaczają się wyższą  zawartością witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Makarony razowe wzbogacają  dietę dzięki zawartości ważnego dla organizmu błonnika pokarmowego. Zawierają także  wiele innych cennych dla zdrowia składników, m.in. wita miny z grupy B, kwas foliowy  oraz niacynę. Produkty bogate są też w fosfor, magnez, cynk i żelazo.

 

Konsumenci są bardziej świadomi swych potrzeb, dla tego rosnącym zainteresowaniem cieszą się makarony razowe, gryczane, żytnie i orkiszowe. Między innymi dlatego, że mają dużo więcej walorów prozdrowotnych i stanowią  źródło wielu minerałów  tłumaczy prezes Zenon  Daniłowski. – Właśnie z myślą o bardziej wymagających klientach produkujemy również makarony bio, chociaż w Polsce  makaron tego rodzaju nie cieszy się jeszcze tak dużym zainteresowaniem, jak np. w Niemczech czy innych krajach zachodnich.

 

Ma być smacznie i zdrowo  Rodzimi smakosze są też otwarci na nasze nowości. Dobrze przyjęli nasze produkty  innowacyjne, do których trzeba zaliczyć makarony z roślin strączkowych – zielonego groszku, ciecierzycy i soczewicy – walcowane makarony  semolinowe oraz wprowadzenie kolejnych naszych nowości produktowych – podkreśla z satysfakcją Zenon Daniłowski.

 

Współczesny klient generalnie oczekuje, że żywność, w tym, oczywiście, nasze makarony, będzie łatwa w przygotowaniu. Konsumenci zwracają też uwagę, aby wszystko było naturalne, bez żadnych dodatków, polepszaczy i konserwantów – dodaje prezes. Chcąc spełnić te oczekiwania, załoga spółki Makarony  Polskie oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bez jajecznych (również walcowanych i tłoczonych), które są produkowane w wielu różnorodnych kształtach: świderki, pióra, spaghetti, kolanka, nitki, muszelki i inne – wytwarzane na bazie mąki durum i mąki z pszenicy zwyczajnej, jak również z mąk rzadziej stosowanych, z tzw. zbóż pierwotnych, np. z orkiszu. W swoim portfolio spółka posiada wspomniane już produkty odpowiadające współczesnym trendom żywności pro zdrowotnej – makarony orkiszowe, z roślin strączkowych czy makarony gryczane. Planowane jest także uruchomienie produkcji kolejnych nowych wyrobów. W ofercie spółki są również dobrze znane i cenione przez konsumentów podstawowe marki makaronów, jak Makarony Polskie, Sorenti i Abak.

 

Dbałość o najwyższą jakość i walory smakowe

Nie byłoby sukcesów rynkowych rzeszowskich Makaronów, gdyby nie proces ich wytwarzania prowadzony  w oparciu o najnowocześniejsze linie produkcyjne. W trosce o najwyższą jakość i walory smakowe produkty makaronowe oferowane przez Makarony Polskie S.A. są drobiazgowo badane w zakładowym laboratorium. Proces produkcyjny przebiega zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO i HACCP, a nad jego poszczególnymi etapami czuwa Zespół Kontroli Jakości. Nie dziwi zatem fakt, że makarony wytwarzane w Rzeszowie sprzedawane są z powodzeniem nie tylko w kraju, ale i są eksportowane za granicę, m.in. na Ulffainę, do Egiptu, Czech, Rumunii, Norwegii i Chin.

 

                               

Makarony Polskie z mocnym wzrostem przychodów

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie z mocnym wzrostem przychodów

Wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Makarony Polskie w 2019 roku wyniosła 165,6 mln zł i była wyższa o ok. 7,5 proc. (+11,6 mln zł) w stosunku do 2018 roku. Grupa umocniła swoją pozycję wśród największych producentów makaronu w Polsce notując wzrost sprzedaży w tym segmencie o ok. 16,6 mln zł (+16,3 proc. r/r).

W kanałach dystrybucji spółka największą dynamikę osiągnęła w eksporcie wzrost o 43 proc. do kwoty 12,7 mln zł.

Zysk netto w 2019 roku wyniósł 3,8 mln zł i jest niższy od wyniku 2018 roku o 2,0 mln zł (+34,5 proc.). Bez uwzględnienia odpisu na marce Tenczynek zysk netto wyniósłby 6,4 mln zł i byłby wyższy o 0,6 mln zł tj. 11,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W 2019 roku Grupa zanotowała EBITDA na poziomie ok. 13,5 mln zł, w porównaniu do wyniku ok. 14,1 mln zł w 2018 roku co daje spadek o 0,6 mln zł r/r tj. 3,9 proc. Bez uwzględnienia odpisu na marce Tenczynek EBITDA wyniosłaby 16,2 mln zł i byłby wyższy o 2,1 mln zł tj. 14,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Odpis aktualizujący wartość bilansową marki Tenczynek w kwocie 2,6 mln zł jest konsekwencją decyzji o zmianach w strategii długofalowego rozwoju spółki zależnej Stoczek Natura i zmianie profilu dotychczasowej produkcji tj. ograniczeniu działalności w obszarze nisko marżowych przetworów warzywno-owocowych pod brandem Tenczynek oraz przekierowania core biznesu na produkty nowoczesne, m.in. dania gotowe na tackach So food. Odpis nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Makarony Polskie.

W 2019 roku grupa realizowała duży plan inwestycyjny. Wydatki firmy w tym obszarze wyniosły 28,5 mln zł, firma przeznaczyła je m.in. na: uruchomienie linii do produkcji makaronu walcowanego w szerokim zakresie form (m.in. gniazda, tagliatelle i papardelle) oraz instalacji nowej linii do produkcji dań gotowych na tackach. Realizacja tych inwestycji pozwala na rozwój oferty we własnych brandach m.in. Makarony Polskie i So Food” oraz rozwój sprzedaży pod markami sieciowymi.

Dobre przyjęcie produktów innowacyjnych na rynku takich jak makarony z roślin strączkowych, walcowane makarony semolinowe z dodatkiem oraz wprowadzenie kolejnych nowości produktowych powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy w kolejnych okresach.

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/makarony-polskie-z-mocnym-wzrostem-przychodow,62755?newsletter=1483

 
 

                               

Makarony Polskie partnerem „polskiego Davos” w Krynicy

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Makarony Polskie partnerem „polskiego Davos” w Krynicy

Delegacja Makaronów Polskich uczestniczyła w dniach 3–5 września 2019 r. w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju – corocznym spotkaniu przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezes Makaronów Polskich Zenon Daniłowski wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat: „Slow food. Slow fashion. Slow life. Jak wygrywać przewagi konkurencyjne i modę na produkty eko?” Uczestnikami panelu byli również: Michał Gontarz z Jeronimo Martins Polska S.A., Karol Krajewski – doradca ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wiesław Pióro – prezes uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A., Małgorzata Then – prezes zarządu Botremu sp. z o.o. oraz moderująca dyskusję Monika Piątkowska – prezydent Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

Zenon Daniłowski zauważył, że makarony wytwarzane przez spółkę Makarony Polskie – głównie z pełnego przemiału zboża – są źródłem cennych dla organizmu minerałów. Przeszkodą dla większego niż obecnie udziału produktów eko w koszykach konsumentów jest ich wyższa cena. Makaron wytworzony z surowca ekologicznego jest znacząco droższy i w związku z tym nie sprzedaje się jak pozostały asortyment. Mimo to stopniowo coraz większe powodzenie zdobywa makaron z roślin strączkowych – soczewicy, ciecierzycy czy zielonego groszku. – Makarony ekologiczne i prozdrowotne stanowią już 15 proc. naszej produkcji – podkreślił.

Przedstawiciel Jeronimo Martins przypomniał, że sieć handlowa Biedronka od pewnego czasu promuje poszczególne marki żywności ekologicznej w formie akcji in&out.

Z kolei Karol Krajewski zwrócił uwagę na wspieranie przez ministerstwo rolnictwa produktów slow food, które kojarzymy z naturalnym smakiem i zdrową żywnością. Nawiązał też do ubiegłorocznej debaty podczas Forum w Krynicy – także z udziałem Zenona Daniłowskiego – kiedy dyskutowano o sposobach ograniczania marnotrawstwa żywności. Wybór tamtego tematu okazał się proroczy, bo oto po niespełna roku zyskał on postać ustawy podpisanej przez prezydenta. Oby temat tegorocznej dyskusji był dobrym prognostykiem dla większego wsparcia przez rządzących wytwarzania produktów ekologicznych.

Delegacja Makaronów Polskich w Krynicy uczestniczyła w licznych panelach Forum, a także odbyła szereg spotkań z przedstawicielami polskich władz oraz firm i instytucji uczestniczących w tegorocznym Forum Ekonomicznym. Prezes Zenon Daniłowski spotkał się m.in. z marszałkiem Podkarpacia Władysławem Ortylem oraz z kierownictwem Szkoły Głównej Handlowej.

 

                               

PREZES MAKARONÓW POLSKICH NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

PREZES MAKARONÓW POLSKICH NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

W dniach 13–15 maja 2019 roku w Katowicach odbył się XI Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze spotkanie elit biznesowych w Europie Środkowej. Ponad 12,5 tysiąca gości uczestniczyło w 150 sesjach tematycznych z udziałem blisko tysiąca prelegentów z kraju i zagranicy. Towarzyszące kongresowi Europejskie Dni Start-Upów przyciągnęły około 3000 osób.

W agendzie Kongresu nie zabrakło sesji poświęconej branży spożywczej. Odbył się międzyinnymi panel „Rynek spożywczy. Czas konsolidacji”. W gronie jego uczestników był przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej i prezes Makaronów Polskich S.A. Zenon Daniłowski. Pozostałymi panelistami byli: Cezary Bernat – prezes Grupy Polmlek, Piotr Grauer – dyrektor z Grupy Deal Advisory, KPMG, Elżbieta Kopytko-Wojciechowska – dyrektor zarządzająca sektorem rolno-spożywczym w ING Bank Śląski, Robert Kremser – business development director w Bisnode Polska, Krzysztof Pawiński – prezes zarządu Grupy Maspex oraz Maciej Ptaszyński – dyrektor generalny z Polskiej Izby Handlu.

Uczestnicy panelu w obecności zgromadzonych słuchaczy dyskutowali zagadnienie fuzji i przejęć firm, czemu sprzyjają obecnie dobre wskaźniki makroekonomiczne. Zwracali przy tym uwagę, że aby przejmować inne firmy, trzeba najpierw mieć dobry organiczny rozwój firmy własnej.

Prezes Zenon Daniłowski wyjaśniał, że dla niego konsolidacja to proces, w wyniku którego osiąga się coś więcej niż tylko potencjał sumy dwóch przedsiębiorstw. – Wiele razy zastanawiałem się nad przejęciem innych firm i wydaje mi się, że jeśli chodzi o branżę makaronową, to obecnie wciąż jest szansa na rozwój organiczny, i my to realizujemy – tłumaczył.

Zauważył, że obecnie większość firm tej branży jest własnością prywatną osób, które stworzyły je jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Traktują je jako dorobek swojego życia i nie są gotowe do wchodzenia w transakcje łączenia ani do ich sprzedaży. Wierzą w swoje firmy, a one zapewniają im utrzymanie rodzin, prestiż i satysfakcję. – Wciąż wydaje mi się, że w tej branży rozwój organiczny ma sens i można go nadal prowadzić samemu, biorąc pod uwagę przesłankę do konsolidacji, jaką jest uzyskiwanie skali produkcji – mówił Zenon Daniłowski.

– Jeśli chodzi o eksport, to dla polskich firm najważniejszymi partnerami są kraje najbliższe, ale należy też wymienić takie dalekie kraje jak Indie czy Chiny. Jednakże nie odegramy na tamtych rynkach istotnej roli bez spójnej polityki państwa, która nie będzie się ograniczała tylko do eksportu dóbr, ale będzie to też eksport kultury, wiedzy i kształcenia lokalnych menedżerów w polskich uczelniach – podkreślał prezes Zenon Daniłowski.