II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców z “Kanapą Forbesa” w tle

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców z “Kanapą Forbesa” w tle

Kanapa „Forbesa”, wręczenie statuetek „Ząbkowska Firma Roku” oraz uhonorowanie firm, które dołączyły do akcji „Zniżka za dowód” – wszystko to można było zobaczyć podczas II spotkania ząbkowskich przedsiębiorców, które odbyło się w dniu 18 lutego w budynku Trybuny Głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele ząbkowskich przedsiębiorców, firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”, prowadzonej od 2010 roku przez Ząbki, przedstawiciele pięciu najdynamiczniej rozwijających się firm w Ząbkach, a także osoby sprzyjające rodzimej przedsiębiorczości, wśród nich Piotr Uściński Starosta Wołomiński. Spotkanie poprowadził aktor Marek Wysocki.

Wchodzących, obok gospodarzy: Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego i Z-cy Burmistrza Artura Murawskiego, witała muzyka, przyćmione światła oraz herb miasta Ząbki, wyświetlony na ledowych ekranach, na scenie kanapa Forbesa.

W klimacie lat dwudziestych rozpoczęła się część artystyczna, podczas której utalentowana młodzież z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, przedstawiła humorystyczne scenki z życia kupieckiego, przygotowane pod kierunkiem Anny Kozioł.

Na scenie burmistrz Robert Perkowski wraz z zastępcą Arturem Murawskim powitali nowe firmy w akcji „Zniżka za dowód”, które uhonorowano grawertonami z podziękowaniami za udział, a tym samym promowanie idei rozwoju Miasta Ząbki w 2012 roku.

Grawertony przyznano 16 firmom:

 1. AUTO DOCTOR, – Wioletta Walęcka,
 2. MAMMALIS – Mariusz Moniewski,
 3. POMOC DROGOWA – Adam Młynarkiewicz,
 4. HERBACIARNIA „SOWA” S.C.- Sylwia Zych,
 5. WIĘCEJ NIŻ SPA – Iwona Pasternak,
 6. MONO S.C.- Państwo Elżbieta Nowicka i Kazimierz Nowicki,
 7. AGENT UBEZPIECZENIOWY- Artur Orłowski,
 8. CENTRUM SERWISOWE WASH MASTER – Piotr Adamczuk,
 9. BODZIO – Bogdan Reński,
 10. KONSTRUKTOR – Agata Kowalik,
 11. EKOWASCH MASTER – Mariusz Gidelski,
 12. „FACHOWIEC”- RÓWNY I SYN S.C.- Henryk Równy i Michał Równy,
 13. EMBRAM – Przemysław Kamiński,
 14. BHP DLA BIZNESU Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – Marcin Krawczyk,
 15. FLORMA – Malwina Micherdzińska,
 16. FOTOGRAFIA – Radosław Drochliński

Następnie Kapituła w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Firmy Agro-Technika S.A i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Zenon Daniłowski, Prezes SK Banku Jan Bajno – wybitny mecenas nauki, kultury i sztuki oraz Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, wręczyła wyróżnienia „Ząbkowska Firma Roku 2012” – statuetki dla najdynamiczniej rozwijających się firm w naszym mieście, są to:

 1. Firma SEPTOMA Farmaceutyczno Chemiczna Spółdzielnia Pracy – statuetkę odebrała p. Elżbieta Podbielska
 2. Firma ART REKO Sp. zo.o.- statuetkę odebrał p. Witold Zarzecki
 3. Firma FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski Spółka Jawna
 4. Firma EURO TRANS Szlubowski Kłopotowski Spółka Jawna- statuetkę odebrał p. Mirosław Szlubowski
 5. Firma BETA-MED Sp. zo.o.- statuetkę odebrała p. Hanna Prywata.

Przewodniczący Kapituły Zenon Daniłowski pogratulował uhonorowanym firmom. W swojej wypowiedzi docenił rolę małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 60% zatrudnionych oraz wypracowują połowę PKB. Przewodniczący zwrócił również uwagę na relacje między systemem edukacyjnym a przedsiębiorczością. Jego zdaniem edukacja na różnych szczeblach w większym stopniu powinna wpierać rozwój przedsiębiorczości. Chodzi tez o dobre warunki i atmosferę, tak aby młodzież przejmowała tradycje związane z przedsiębiorczością.

Tego wieczoru na Kanapie Forbesa w Ząbkach zasiedli Ivan Del Vechio – ambasador Republiki Chorwacji w Polsce oraz prof. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiał z nimi zastępca redaktora naczelnego „Forbesa” Jacek Pochłopień. Tematem rozmowy były perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej na przykładzie Chorwacji”.

Ambasador podczas dyskusji nawiązał do wypowiedzi przewodniczącego kapituły Zenona Daniłowskiego, dot. rodzinnej przedsiębiorczości. Powiedział m.in, że w Chorwacji wiele już zrobiono w zakresie legislacyjnym, teraz jest potrzeba zrobienia kroku w kierunku dostosowania edukacji. Jako przykład podał model amerykański, gdzie nacisk położony jest na odkrycie i rozwijanie zdolności młodych ludzi. Powiedział, że być bogatym to coś dobrego, bo zamożność to nagroda za rozwijanie własnych umiejętności ukształtowanych w dobrym kierunku, tak aby przyniosły korzyść. Pani profesor odniosła się do słów ambasadora, który wspomniał m.in. o niezwykłych zdolnościach Polaków do przedsiębiorczości. Przyznała, że faktycznie tak jest. Zostało to spowodowane koniecznością radzenia sobie w trudnych okolicznościach poprzedniego systemu. Wspominała m.in. o zaniedbaniu właśnie sfery edukacji, w procesie transformacji w Polsce, oraz o niezgodności zapisów konstytucyjnych z praktyką gospodarczą. Nawiązywała do zrównoważonego modelu skandynawskiego, który w swym założeniu zapewnia tworzenie miejsc pracy i niedopuszczanie do bezrobocia. Model ten kładzie nacisk na szkolnictwo i edukację. Jest to połączenie wolnego rynku ze zrównoważonym rozwojem. Wspominała o Danii, która ma również dobrze rozwinięty system edukacji, który jest dostosowany do tamtejszego rynku pracy.

W podsumowaniu ambasador powiedział, że Unia Europejska powinna stworzyć warunki, aby państwa członkowskie dostosowały swoje prawo do warunków realnej ekonomii. Profesor wspomniała natomiast, że ekonomii nie należy lekceważyć i dlatego warto się w tym kierunku kształcić. Wspomniała o występowaniu asymetrii gospodarczej. Jako lekturę dla polityków gospodarczych poleciła książkę pt. „Błąd pomiaru” wydaną przez Polskie Towarzystwa Ekonomiczne.

Główną ideą tego spotkania była integracja środowiska biznesowego Ząbek, w celu utworzenia się swoistego lobby, które dzięki stworzeniu sieci lokalnych powiązań biznesowych małych firm, poprzez współpracę i promowanie naszego miasta przyczyni się do rozwoju Ząbek oraz stworzenia korzystnego wizerunku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Taka współpraca już obecnie przynosi pozytywne rezultaty w postaci włączania się firm w bieżące funkcjonowanie miasta na poziomie inwestycyjnym, kulturalnym i sportowym. Dobrym przykładem jest to spotkanie, w którego zorganizowanie chętnie włączyły się ząbkowskie firmy.

Poczęstunek, na który udali się goście, po zakończeniu uroczystości był sponsorowany w całości przez ząbkowskich przedsiębiorców: palarnię kawy Apro – Trade Sp. z o.o,, która ufundowała przepyszną kawę parzoną przez baristę, firmę „Orchidea” Agnieszka Gmitrzuk, która ufundował smakowite ciasta oraz restaurację „Na Skrajnej”, która przygotowała przepyszne bankietowe przekąski.

Kuluarowe rozmowy, z których wynikały plany współpracy, między poznanymi podczas spotkania przedsiębiorcami, wskazywały na potrzebę tego typu spotkań, co jest cenną wskazówką dla organizatorów na przyszłość.

Iwona Potęga, foto. Bogdan Śladowski

 

                               

Obyła się I Warszawska Giełda Produktu Tradycyjnego – Nabiał

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Obyła się I Warszawska Giełda Produktu Tradycyjnego – Nabiał

Praska Giełda Spożywcza to uznany animator wielu imprez spożywczych w obszarze rynku hurtowego. Często są to przedsięwzięcia niekonwencjonalne, budzące zainteresowanie szerokiej publiczności.

Organizując takie projekty Praska Giełda Spożywcza zapewnia swoim operatorom bezpośredni kontakt z producentami i importerami towarów. Operatorzy PGS mają więc  stale szanse na zapoznanie się z nowościami rynkowymi i wymianę doświadczeń handlowych.

Jednym z nowatorskich przedsięwzięć Praskiej Giełdy Spożywczej była organizacja 

„I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał”, która odbyła się 21 września 2012 roku w budynku Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 180, w godzinach 11:00 – 13:00.

Podczas giełdy nabiałowej swoje najnowsze oraz najciekawsze produkty mleczne przedstawiło kilkanaście zakładów mleczarskich z całego kraju. Eksponowane towary posiadały właściwości wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Producenci zaprezentowali 31 wytwarzanych przez siebie produktów tradycyjnych.

Uczestnikami „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” były w większości okręgowe spółdzielnie mleczarskie, ale obok nich także niewielkie manufaktury rodzinne, które częstokroć realizują produkcję typu hand-made. Przedstawione produkty należały do najciekawszych z portfolio producentów. Prezentację, w którą zaangażowali się przedstawiciele biorących w niej udział firm, poprowadził Pan Piotr Wyszecki – Prezes Zarządu Praskiej Giełdy Spożywczej.

Cechą wspólną prezentowanych wyrobów były ich właściwości tradycyjne, ekologiczne i regionalne – jak również, w całości lub w części, tradycyjny sposób wytwarzania.

Każdy ze zgłoszonych artykułów mlecznych był przedstawiany w formie prezentacji multimedialnej poprzez ukazanie jego istotnych walorów, ale także cech handlowych. Powyższe dane były zademonstrowane w układzie karty produktu.

Jako potencjalnych partnerów handlowych dla producentów wyrobów nabiałowych Organizator zaprosił przedstawicieli hurtowni nabiałowych, hurtowni spożywczych prowadzących działy nabiału, a także przedstawicieli znanych sieci sklepów spożywczych.

W drugiej części „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” odbyły się rozmowy i negocjacje handlowe oraz degustacje prezentowanych towarów.

Giełda nabiałowa stała się zatem okazją do owocnych spotkań biznesowych wytwórców tradycyjnych produktów mleczarskich z zainteresowanymi ich produktami odbiorcami  hurtowymi.

Większa część z prezentowanych towarów posiadała odznaczenia i nagrody  świadczące o ich wysokiej jakości, zaletach zastosowanych składników, procesie wytwarzania oraz o pochodzeniu – takie jak: „znak jakości Q”, wyróżnienie „Poznaj Dobrą Żywność”, certyfikat „Jakość Tradycja”, znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Wiele z nich wpisanych jest na krajową listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyroby te uhonorowano również medalami i wyróżnieniami uzyskanymi na targach żywności tradycyjnej.

Gros przedstawionych produktów nie posiadała w składzie jakichkolwiek sztucznych dodatków optymalizujących smak, zapach, wygląd czy konsystencję. Proces ich przygotowania, a w przypadku niektórych towarów część takiego procesu, przebiega według tradycyjnych sposobów wytwarzania, niejednokrotnie z użyciem tradycyjnych urządzeń i pracy ręcznej. Są to więc właściwie prawdziwe rękodzieła. Jak mówili niektórzy uczestnicy prezentacji – kontakt z maszyną czy z nowoczesną linią produkcyjną odbiera produktowi niektóre walory organoleptyczne, charakteryzujące wyroby o tradycyjnej technologii wytwarzania. Konsekwencją stosowania naturalnych procesów wytwarzania jest także to, że część tych produktów jest konfekcjonowana w sposób jednostkowy i posiada indywidualny, niepowtarzalny kształt.

Doceniła to Pani Magda Gessler – przewodnicząca jury konkursu na najlepszy produkt „Polski Smak 2012”.

Statuetkami „Polski Smak 2012” jury pod przewodnictwem znanej restauratorki, uhonorowało dwa z produktów nabiałowych: Twaróg Tłusty w pergaminie z OSM Garwolin oraz Masło ze Strzałkowa z Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. Obydwa produkty otrzymały nominację także do godła promocyjnego „Teraz Polska”. Jedenaście produktów spośród 28 przedstawionych do rywalizacji w konkursie na najlepszy produkt „Polski Smak 2012” należało do wyrobów mleczarskich.

Z relacji przedstawicieli wytwórców – uczestników „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” wynikało, że produkcję wyrobów naturalnych, tradycyjnych i ekologicznych rozwijają oni w coraz większym zakresie. Warto zauważyć, że w niektórych prezentujących się mleczarniach, posiadających nowoczesne linie produkcyjne, produkcja ręczna przekracza mimo to połowę masy wytwarzanego towaru i wykazuje tendencję wzrostową. Z kolei mniejsze zakłady mleczarskie niemal całkowicie są nastawione na produkcję tradycyjną.

Producenci nabiału przykładają duże znaczenie do jakości składników, z których wytwarzają swoje towary. Przy czym, oprócz wysokiej jakości mleka, do produkcji wykorzystywane są jedynie żywe szczepy bakterii mleczarskich. Producenci najczęściej pozyskują surowiec z terenów ekologicznie czystych.

Mleczarnie uczestniczące w „I Warszawskiej Giełdy Produktu Tradycyjnego – Nabiał” wzięły następnie udział w prezentacji pełnej gamy swoich produktów podczas VIII Wystawy „Polskie Smaki”. Wystawa była szeroką prezentacją spożywczej produkcji tradycyjnej i ekologicznej, gdzie można się było zapoznać nawet z kilkuset produktami, dającymi szerokie spektrum oceny wytwarzania tego rodzaju żywności.

 

                               

IV Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

IV Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych “Polskie Smaki”

Tradycyjne wędliny, sery, przetwory owocowo-warzywne, ciasta, chleby, soki, nalewki i piwo na miodzie były prezentowane podczas IV Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które odbyły się 11 i 12 czerwca na Praskiej Giełdzie Spożywczej w podwarszawskich Ząbkach. Swoje wyroby o tradycyjnej recepturze i tradycyjnym sposobie wytwarzania oferowało pięćdziesięciu dziewięciu producentów z Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur.

To mała kropla w promocję tradycyjnej żywności – podkreślił Zenon Daniłowski, prezes Praskiej Giełdy Spożywczej, mówiąc skromnie o przedsięwzięciu, które znane jest już w całej Polsce. Przypomniał, że produkty regionalne odnoszą sukcesy na całym świecie. Przykładem może być ser feta, parmezan czy szynka parmeńska. Wyraził nadzieję, że wyroby, które są prezentowane podczas „Polskich Smaków” wejdą bardziej zdecydowanie na stoły polskie, a w przyszłości może i całego świata. Wyraził również przekonanie, że hurtownicy z Praskiej Giełdy Spożywczej nawiążą kontakty dla dobra polskiej tradycyjnej żywności, dzięki czemu będzie ona obecna coraz częściej w systemie sprzedaży detalicznej.

Poseł Jan Bury, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa stwierdził, że byłoby dobrze, gdyby w Dniach Produktów Tradycyjnych w przyszłości reprezentowane były jednocześnie wszystkie województwa. Podkreślił, że działacze samorządowi i związkowi w województwach i licznych powiatach podejmują wiele przedsięwzięć, w ramach których promują polski regionalny produkt. Europa jest obecnie otwarta na dobre polskie produkty a członkostwo w Unii Europejskiej pomogło w upowszechnieniu naszej regionalnej kuchni. –Władze państwowe robią wszystko, aby naszemu rodzimemu produktowi utorować drogę do rozwoju – podkreślił minister J. Bury.

Artur Ławniczak, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował Giełdzie w imieniu ministra Marka Sawickiego za dotychczasowy wysiłek promowania produktów tradycyjnych. Zaznaczył, że minister rolnictwa przykłada dużą wagę do tego, aby jak najwięcej produktów regionalnych i lokalnych znalazło się na rynku. Wiceminister poinformował, że w resorcie przygotowywany jest program, który pozwoli lokalnym producentom i przetwórcom promować się dużo skuteczniej. Zdaniem A. Ławniczaka, należy budować porozumienie ponadpolityczne i ponadgospodarcze mające na celu wsparcie tradycyjnych produktów spożywczych.

Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podziękował prezesowi Z. Daniłowskiemu za współpracę w parlamencie w zakresie promocji polskiej tradycyjnej żywności, która znalazła wyraz m.in. w specjalnej konferencji w Senacie na temat produktu tradycyjnego. Z kolei Arkadiusz Bratkowski, wicemarszałek województwa lubelskiego zapewnił, że w przyszłym roku na „Polskich Smakach” pojawią się wytwórcy produktów tradycyjnych z Lubelszczyzny.

Wśród gości IV edycji „Polskich Smaków” obecni byli także: członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Arkadiusz Rybicki, dyrektor Biura Jakości Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Igor Hutnikiewicz, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Monika Rzepecka oraz burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

Obok producentów żywności wyłącznie tradycyjnej, produkty spożywcze oferowało czternaście firm hurtowych z Praskiej Giełdy Spożywczej, którzy w asortymencie sprzedaży mają coraz liczniejsze produkty tradycyjne i ekologiczne z różnych regionów kraju.

W ramach prezentacji towarzyszących, swoje produkty oferowali dealerzy samochodów dostawczych znanych marek: Toyoty, Citroena, Volkswagena, Opla, Mercedesa i Renaulta. Reprezentowane były także firmy zajmujące się sprzedażą wózków widłowych, urządzeń gastronomicznych oraz oferujące usługi finansowe, jak: Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO BP oraz ING Usługi Finansowe S.A.

Radosną atmosferę festynu podkreślały dziarskie rytmy kapeli „Kalina” z Podlasia.

Radio Dla Ciebie prowadziło na Praskiej Giełdzie studio otwarte. Rozmowy z uczestnikami „Polskich Smaków”, połączone z bezpośrednim wejściem na antenę rozgłośni, przeprowadzał redaktor Robert Łuchniak.

W konkursie na najciekawszą prezentację produktów tradycyjnych IV edycji „Polskich Smaków” przyznano puchary i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze miejsce przyznano Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „Mark” z Giżycka, który prezentował sękacza mazurskiego, wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych resortu rolnic­twa. Pomysł na założenie firmy wywodzi się z rodzinnej tradycji piecze­nia sękacza. W 1990 r. firma uruchomiła produkcję opartą na tradycyjnej ludowej recepturze.

Drugie miejsce uzyskała firma „Bekon” Czesława Podgórskiego z Szydłowca z wyrobami wędliniarskimi. Trzecie miejsce otrzymało gospodarstwo rolne Jerzego Sokoła ze Śliwna k. Choroszczy, oferujące wędzonki i kiszkę ziemniaczaną.

Puchary i dyplomy laureaci otrzymali z rąk wiceministra A. Ławniczaka. Stoiska oceniła komisja konkursowa pod przewodnictwem Małgorzaty Orlewicz – zastępczyni dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

IV edycja „Polskich Smaków” na Praskiej Giełdzie Spożywczej przyciągnęła rzesze amatorów tradycyjnej, zdrowej, polskiej żywności z różnych regionów. Można było prawie wszystkiego spróbować oraz zakupić to, co szczególnie się spodobało i co przypadło do smaku. Korzystano z niepowtarzalnej okazji, aby wypytać o składniki oraz o sposoby przygotowania poszczególnych produktów.

Produktem tradycyjnym, charakterystycznym dla tegorocznych „Polskich Smaków” było mrowisko. Tak nazywa się potrawa, bez której nie odbędzie się żadne weselisko na północno-wschodnich krańcach naszego kraju. Mrowisko to słodkość z ciasta kruchego, z pasiecznym miodem i orzechami. Każdy, kto chciał, mógł posmakować tego ciasta z Suwalszczyzny, składającego się w licznych warstw w formie kopca, na których ziarnka maku udają pracowite owady.

Nie zabrakło też znanych powszechnie sękaczy – z którymi wystąpili renomowani wytwórcy tego smakołyku zarówno z Podlasia, jak i Mazur. Udające sękacze ciasta z supermarketów nie mogą się równać z aksamitnym, maślanym smakiem oraz zapachem wyrobów o delikatnej kwaskowej nucie – pochodzących od W. Zaniewicza z Międzyrzeca Podlaskiego, firmy „Mark” z Giżycka czy od Lidii i Jerzego Andraków z Suchowoli.

Wśród pozostałych licznych producentów, w IV Dniach Produktu Tradycyjnego „Pol­skie Smaki” uczestniczyli m.in.: posiadająca znak „Jakość i tradycja” OSM w Olecku, która produkuje sery dojrzewające, twaróg i cukierki krówki – wszystko bez konserwantów. Firma „Eco-Smak” z Korycina, oferowała tradycyjne wiejskie wędliny a piekarnia kurpiowska „Serafin” – kołacze razowe na liściu chrzanowym, fafernuchy oraz mięsa w cieście chlebowym. Mazowsze reprezentowała m.in. zajmująca się przetwórstwem mięsa rodzinna firma „Strawa” z Sadów k. Czosnowa w Puszczy Kampinoskiej. Ekologiczne warzywa i zioła ofe­rowało gospodarstwo ekologiczne Elżbiety i Macieja Jabłońskich z Rozalina k. Warszawy.

***

Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Praską Giełdę Spożywczą jest m.in. przyczynienie się do rozwoju małych firm z niewielkich miejscowości, które dzięki zorganizowanej prezentacji zyskują szansę na zdobycie nowych odbiorców, poszerzenie produkcji i zwiększenie zatrudnienia. Te firmy – które kontynuują rodzinne tradycje i umacniają nasze kulinarne dziedzictwo – dzięki takiej imprezie mają możliwość nawiązania kontaktów handlowych. Problem obecności wytwarzanych przez nie wyrobów w sklepach nie jest obecnie związany z produkcją, tylko ze sprzedażą wyprodukowanej zdrowej żywności. Dni Produktu Regionalnego powstały z myślą o tym, aby przyczynić się do rozwoju sieci sprzedaży tych wyrobów – tak, aby były one dostępne w większym zakresie dla zwykłych konsumentów. Jeśli zadba się o odpowiednią promocję, to te produkty będą się na pewno dobrze sprzedawały. Skorzystają na tym klienci i sklepikarze, dla których Praska Giełda Spożywcza jest miejscem zaopatrzenia.

Nagrodzeni pucharami i dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego – w konkursie na najciekawszą prezentację produktów tradycyjnych:

I. miejsce – „Mark” z Giżycka

Pomysł na założenie firmy zaczerpnięto z rodzinnej tradycji pieczenia sękacza. W 1990 r. właścicielka firmy Marzanna Kiezik uruchomiła produkcję opartą na tradycyjnej ludowej recepturze. Do sukcesu na rynku firma dochodziła powoli, udoskonalając technologię i recepturę wypieku – co pozwoliło na wydłużenie okresu przydatności do spożycia. Z roku na rok modernizowano i udoskonalano zakład, dzięki czemu nawiązano współpracę z sieciami hipermarketów w Polsce. Firma uzyskała wiele nagród i wyróżnień za wysoką jakość produktu. Wykwintny smak sękacza produkowanego przez „Markt”, utożsamiany jest z regionem mazurskim i miejscem produkcji – Giżyckiem. Wytwarzany przez firmę sękacz mazurski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Mark” oferuje sękacze o wadze: od 0,2 kg do 10 kg oraz wysokości: od 12 do 60 cm. Obok tradycyjnej postaci, sękacz sprzedawany jest w polewach i posypkach.

Kontakt:

„Mark” Zakład Produkcyjno-Handlowy, 11-500 Giżycko, ul. Słowiańska 32a, tel. +48 87 428 32 71, fax +48 87 428 40 91, e-mail: mark@mark.pl

II. miejsce – „Bekon” z Szydłowca

Firma z regionu radomskiego opiera się na recepturach i technologii, będących dziedzictwem rodzinnych tradycji. „Bekon” powstał w 1992 r. pierwotnie jako ubojnia. W 2005 r., z uwagi na rosnący popyt na wysokiej jakości produkty z mięsa, firma podjęła produkcję szerokiego asortymentu wędlin. Masarnia „Bekon” jest kilkakrotnym zdobywcą prestiżowego tytułu Polskiego Producenta Żywności. W 2006 r. doceniono w ten sposób jej kaszankę, w 2007 r. – smalec wiejski, a w roku bieżącym wytwarzany przez firmę salceson. Wyrób ten, pod nazwą rolada królewska, znalazł się w czwórce najlepiej ocenionych produktów regionalnych województwa mazowieckiego. Właściciel „Bekonu” Mieczysław Podgórski twierdzi, że zdobywanie laurów przez tak małą firmę jak jego, wynika z postawienia na jakość – nie na ilość. Firma produkuje wędliny z dobrego polskiego mięsa, pozyskiwanego od okolicznych rolników a produkty wytwarzane są bez dodawania sztucznych polepszaczy.

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Ubojowe i Handel „Bekon” Mieczysław Podgórski, 16-500 Szydłowiec, ul. Słoneczna 18, tel. (048) 617 16 44.

III. miejsce – Gospodarstwo Rolne Jerzego Sokoła ze Śliwna

Rodzinne gospodarstwo ze Śliwna w pobliżu Choroszczy jest producentem doskonałych artykułów spożywczych, wytwarzanych tradycyjnie w gospodarstwach rolnych Podlasia – a więc: swojskich wędzonek, kaszanki, smalcu, kiszonych ogórków, kiszonej kapusty i kiszki ziemniaczanej. Surowce do przetwórstwa pozyskuje z własnego gospodarstwa oraz od sąsiadów. Przetwórstwem żywności na sprzedaż Jerzy Sokół zajmuje się razem z małżonką od 2006 r. Poza okolicznymi miejscowościami, gospodarstwo zbywa swoje produkty w warszawskim Blue City oraz na Rynku Nowego Miasta, znajdując zbyt wśród klientów którzy poszukują żywności bez chemicznych konserwantów. Gospodarstwo ze Śliwna jest laureatem nagród podczas prezentacji lokalnych, w tym nagrody za urządzenie stoiska – przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Kontakt:

Gospodarstwo Rolne „Przysmaki z Podlasia” Jerzy Sokół, Śliwno 23, 16-070 Choroszcz, tel. (085) 717 11 28, 887 713 843

 

                               

II Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

II Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

W dniach 11-12 maja 2006 r. na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach odbyła się druga edycja Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych POLSKIE SMAKI. Uroczyste otwarcie imprezy poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli przedstawiciele producentów regionalnych: prezes Reginy – sp. z o.o. Wojciech Książek z województwa mazowieckiego i prezes Jasiołki sp. z o.o. Paweł Krajmas z województwa podkarpackiego oraz kilkunastu dziennikarzy z telewizji, radia i prasy.

Podczas konferencji, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Grzegorz Russak oraz naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograficznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jakub Jasiński mówili o istniejących w Polsce barierach rozwoju w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów regionalnych i tradycyjnych. Zwrócono uwagę na ekonomiczną słabość naszych producentów. Wskazywano, że dla ich funkcjonowania na szerszym rynku konieczne jest wsparcie ich działań ze strony państwa. Istotnym elementem działań na rzecz rozwoju tego rodzaju produkcji, jest też ubieganie się producentów o wpis wytwarzanych artykułów żywnościowych na listę produktów tradycyjnych. Zmierza to do prawnego usankcjonowania tradycyjnego procesu wytwarzania produktów, chroniąc dzięki temu wytwórcę przed restrykcjami ze strony organów kontrolnych.

Stwierdzono, że żywność naturalna, zdrowa, wysokiej jakości, bez chemicznych dodatków i konserwantów – to wielka szansa polskiego rolnictwa.

Zaproszonych gości oraz uczestników imprezy przywitał prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski. Podkreślił, że PGS pragnie stać się miejscem spotkania i wymiany towarowej miedzy lokalnymi producentami z różnych części kraju a hurtownikami, zaopatrującymi handel detaliczny i gastronomię.

Zwrócił uwagę, że projekt „POLSKIE SMAKI – tradycja i jakość” jest wielkim wyzwaniem dla PGS i dla producentów regionalnych. Atutem, który dobrze rokuje na przyszłość jest jakość produktów spożywczych, tradycyjna receptura ich wytwarzania i niepowtarzalny smak. Podkreślił, że ze środków UE na produkcję regionalną, należy jak najwięcej przeznaczyć na wsparcie producentów, którzy gwarantują właściwą produkcję towarową oraz na budowanie efektywnych kanałów dystrybucji. Prezes poinformował, że na PGS do końca tego roku będą działały trzy hurtownie z artykułami regionalnymi i tradycyjnymi, a działający na Giełdzie hurtownicy deklarują, że stworzą wydzielone stoiska „POLSKIE SMAKI – tradycja i jakość”.

Uroczystego otwarcia II. Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych POLSKIE SMAKI dokonał wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kryspin Babuchowski, który odczytał list wicepremiera i ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera – w którym Andrzej Lepper podkreśla, że impreza na Praskiej Giełdzie stanowi okazję do pogłębienia wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych. „Nie od dziś wiadomo – napisał Wicepremier – że polskie produkty żywnościowe na świecie uważane są za najsmaczniejsze i najzdrowsze, a tradycyjne polskie potrawy o charakterystycznym wyglądzie i smaku, wytwarzane w oparciu o sprawdzone receptury zdobywają zasłużone uznanie grup konsumentów.” Wicepremier Andrzej Lepper zwrócił również uwagę, że produkty regionalne i tradycyjne odgrywają znaczącą rolę w podtrzymywaniu naszych narodowych zwyczajów i nadają charakter polskiemu dziedzictwu kulturowemu, co przyczynia się do rozwoju agroturystyki i zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Wojciech Mojzesowicz z zastępcą przewodniczącego Komisji posłem Wojciechem Pomajdą, marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik z wicemarszałkiem Waldemarem Roszkiewiczem oraz wicemarszałek Województwa Lubelskiego Waldemar Jakubaszek.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przybył dyrektor departamentu ochrony środowiska i rozwoju wsi Zygmunt Babkiewicz, z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecny był dyrektor biura dyrektora generalnego Dariusz Młotkiewicz, natomiast władze lokalne reprezentował burmistrz miasta Ząbki Jerzy Boksznajder.

Na uroczystość otwarcia przybyła grupa kilkunastu nauczycieli z Francji, Belgii i Hiszpanii, którzy składali wizytę w jednej z ząbkowskich szkół w ramach unijnego programu edukacyjnego.

Po ceremonii otwarcia, goście udali się na zwiedzanie stoisk producentów regionalnych i tradycyjnych, którzy na tegoroczną edycję imprezy przybyli z województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Zwiedzaniu towarzyszyła degustacja, która umożliwiała zapoznanie się z bogactwem oferowanych smaków – produktów rzadko spotykanych na szerokim rynku dystrybucji. Dzięki temu można było zdecydować o zakupie czegoś niepowtarzalnego i wyjątkowego na rodzinny stół lub też nabyć produkt od dawna poszukiwany, znany np. z agroturystycznego wyjazdu w czasie urlopu.

Mazowsze reprezentowali producenci: Piekarnia Kurpiowska z Serafina w gm. Łyse – z tradycyjnym kurpiowskim pieczywem, Barbara Chwistek z Piaseczna – z pszeniczniakami, Eko-Sermakoz Ewa Brodowska z Poręby w gm. Dębe Wielkie – z produktami z koziego mleka, Anna Siewierska z Góry Kalwarii – z tradycyjnym smalcem o różnych smakach, Monika Ćwikła z Ostrołęki – z wyrobami wędliniarskimi, ABW Agrocentrum Waldemar Jakubiak z Wawrzyszewa k. Błonia – z tradycyjnymi przetworami owocowo-warzywnymi, Zakłady Spożywcze Malwa z Blichowa – z makaronami i ciastkami, Altona – z ciastkami i słodyczami, Gospodarstwo Pasieczne Piotrkowskich z Żuromina – z miodami i produktami pszczelimi, Regina z Poświętnego – z owocami w zalewie alkoholowej oraz Ogrodnictwo Ekologiczne Maciej Jabłoński z Rozalina – z ekologicznymi ziołami.

Z województwa lubelskiego przybyli: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Baranowa – z kiełbasą i kaszanką nadwieprzańską, Kuchnia Wojciechowska z Wojciechowa – ze swojskimi wyrobami wędliniarskimi, pieczonym i wędzonym prosiakiem, zupami, sosami i bigosem wojciechowskim, Dyspol z Ciecierzyca oraz Kobylscy z Trzydnika Dużego – z kwaszoną kapustą i krasickim ogórkiem, Zespół Szkół Rolniczych z Pszczelej Woli – z miodami, wyrobami woskowymi i bigosem na miodzie, podobnie Pasieka z Pszczelej Woli – która oferowała miody i wyroby woskowe. Miód fasolowy i inne produkty pszczele prezentował również Ulik z Radecznicy, Dariusz Pawlak z Ryk oferował olej rzepakowy i lniany, natomiast Browar Jagiełło z Chełma serwował piwo ekologiczne i tradycyjne.

Z województwa podkarpackiego obecne były Zakłady Mięsne Jasiołka z Dukli, które oferowały kiełbasę pradziada oraz swojską i krajaną.

Swoje produkty z asortymentu regionalnego prezentowały również firmy hurtowe, prowadzące dystrybucję na Praskiej Giełdzie Spożywczej. Artykuły nabiałowe oferowali: „Batna” oraz Spółdzielnia Mleczarska „Maćkowy”; mięsne i wędliniarskie – Centrum Mięsne „Makton” a także firmy: Zakład Mięsny „Pekpol” z Ostrołęki i Zakład Spożywczy „Kabo” z Choroszczy, które są dostawcami dla hurtowni „Bruno Tassi”. Produkty cukiernicze prezentował „Wiepol”.

Usługi bankowe reklamowały działające na Praskiej Giełdzie Spożywczej placówki: Fortis Banku oraz Banku Przemysłowo-Handlowego (BPH).

Imprezie towarzyszyła prezentacja przez firmy dealerskie najnowszych modeli samochodów dostawczych, przydatnych w prowadzeniu działalności handlowej. Toyota Marki zaprezentowała Hiace, Hilux, Yaris van, Corolla Viso; dealer Opla Auto Żoliborz przedstawił Vivaro furgon i Astra III combi; natomiast Marek Owczarek – dealer Mercedes Benz oferował Vito109, Diano II 2 oraz Sprintera 313.

Miejsce prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych odwiedzili w zorganizowanych grupach uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z Ząbek. Wśród ponad dwustu uczniów, przybyłych z wychowawcami, obecna była szesnastoosobowa grupa młodzieży z Francji, Belgii i Hiszpanii. Młodzież zwiedziła również towarzyszącą imprezie wystawę „Polskie Jarmarki”, przygotowaną przez Praską Giełdę Spożywczą wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Przewodnikiem po wystawie był pracownik kieleckiego ośrodka Dariusz Kalina.

W godzinach popołudniowych uczestnicy imprezy, zaproszeni goście i dziennikarze wzięli udział w przygotowanym dla nich pikniku.

II. Dni Produktów miały charakter otwarty i odbywały się na placu Praskiej Giełdy Spożywczej. Pośród barwnych stoisk, wypełnionych bogatym asortymentem produktów regionalnych i tradycyjnych, przewijały się tysiące mieszkańców stolicy i aglomeracji warszawskiej. Wyrażali oni żywe zainteresowanie przygotowaną prezentacją oraz z satysfakcją nabywali produkty, których próżno jeszcze szukać w większości sklepów. Uczestnikom imprezy czas muzyką i śpiewem umilała „Kapela znad Baryczy”.

Patronat nad drugą edycją POLSKICH SMAKÓW sprawował „Nasz Dziennik”, Telewizja „Trwam” oraz „Radio Dla Ciebie”.

 

                               

VI Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

VI Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

12 i 13 maja producenci tradycyjnej żywności z Małopolski, Podlasia i Mazowsza wzięli udział w VI Dniach Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”. Impreza odbyła się na terenie ząbkowskiej Praskiej Giełdy Spożywczej.

Polskie potrawy i tradycyjne produkty zdobywają smaki konsumentów na całym świecie. Wielu ludzi uważa, że nie ma nic lepszego niż swojskie kiełbasy, polski chleb, sery, miody, pierogi czy owoce z rodzimych sadów. Ich jakość, smak, trwałość oraz korzystny wpływ na zdrowie to bezkonkurencyjne atuty polskiej, tradycyjnej żywności. Nie każdy ma jednak dostęp do takich produktów, nie każdy ma czas by je przyrządzić, bądź nie zna tajemnych receptur.

Praska Giełda Spożywcza już po raz szósty, w ramach Dni Produktów Tradycyjnych, postanowiła promować polską żywność, której wyrób jest oparty na starych przepisach, sięgających niekiedy wielowiekowej tradycji polskiej kuchni. Wspólnie z Praską Giełdą Spożywczą Dni Produktu Tradycyjnego zorganizowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Miasta Ząbki – przy współpracy urzędów marszałkowskich województw: małopolskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Natomiast honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego.

W uroczystym otwarciu VI Dni Produktów Tradycyjnych wzięli udział: Waldemar Roszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  Mieczysław Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Anita Szczykutowicz – dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Polskie Smaki” odwiedziła także Ewa Kierzkowska – wicemarszałek Sejmu.

Do „Polskich Smaków” zgłosiło się ponad 70 wytwórców polskiej żywności zarówno z większych firm, jak i małych wytwórni, działających przy gospodarstwach rolnych,a także z niewielkich przedsiębiorstw, często rodzinnych. Swoje wyroby przedstawili producenci z Małopolski, Podlasia i Mazowsza. Impreza przypominała dawne jarmarki, których urok jest nieporównywalny z żadnym współczesnym supermarketem. Każdy mógł przyjść, zobaczyć, posmakować, kupić, porozmawiać o sposobie przyrządzania danych produktów, choć nie można było liczyć na zdradzenie przez producentów żadnej staropolskiej receptury.

Województwo małopolskie było reprezentowane na „Polskich Smakach” po raz pierwszy. Królowały tradycyjne sery góralskie, chleby, podpłomyki, pierogi, ale i przetwory rybne. Po raz trzeci w Dniach Produktu Tradycyjnego wzięli udział producenci z województwa podlaskiego. Zaprezentowali produkty nabiałowe, tradycyjnie wyrabiane wędliny, kiszonki, marynaty, grzyby, miody oraz posiadające unijny certyfikat tatarskie pierekaczewniki. Jak co roku, swoje wyroby oferowali producenci z województwa mazowieckiego. Podstawową grupę wśród mazowieckich wystawców stanowili producenci nagrodzeni w Konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na stoiskach tryumfowały tradycyjne wędliny,  produkty pszczelarskie, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, ryby, piwo (i bezalkoholowy krzepiak), ciasta, makarony, jaja, obwarzanki, konfitury. Oprócz wystawców reprezentujących tradycje kulinarne regionów, produkty o charakterze tradycyjnym oferowały również podmioty działające na co dzień na Praskiej Giełdzie Spożywczej oraz firmy z całego kraju, wyróżnione znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” – przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jedną z atrakcji VI „Polskich Smaków” był udział gościa specjalnego – „Bacówki” z Rajbrotu. Firma  powstała w 2002 roku.  Podstawową działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż wyrobów mięsnych i wędliniarskich, ale dodatkowo produkuje się też przetwory owoców i warzyw. Firma koncentruje się na produkcji tradycyjnych towarów żywnościowych metodami ekologicznymi. Wizytówką zakładu są wędliny tradycyjne: kiełbasa swoja, polędwica Maryny, zadek po pańsku czy krakowska sucha. Wyroby nie zawierają wypełniaczy, fosforanów i glutaminianu sodu. Poza rynkiem krajowym, odbiorców swoich produktów znajduje w Niemczech, Francji i Grecji. W kraju „Bacówka” zbywa produkty m.in. w sieci „Delikatesy Centrum”. Ma też sklepy firmowe w Krakowie, Brzesku i Katowicach oraz działające we franczyzie sklepy w Warszawie, Krakowie i dwa w Tarnowie.

Wydarzeniem o szczególnym charakterze było wręczenie honorowych odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom aktywnym w promocji produktów tradycyjnych. Otrzymali je: Jolanta Furgał – dziennikarka telewizyjna, Agnieszka  Gremza – producentka sera korycińskiego, Jolanta Piekara – producentka przetworów rybnych, Robert Pietrusiewicz – producent wędlin i wyrobów garmażeryjnych, Grzegorz Russak – promotor produktów tradycyjnych, Władysław Wolarek – producent wędlin oraz Józef Zajkowski – pszczelarz.

Nagrodzone zostały też najbardziej pomysłowe ekspozycje. W konkursie na najciekawszą prezentację produktów tradycyjnych nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  otrzymali: Agroturystyka „Tatarska Jurta” – za produkt tradycyjny „Pieremiacz”, Przetwórstwo Rybne „Krak-Marfish” – za zakąskę poskwitowską oraz Tarczyński S.A. –  za kabanosy, szynkę i prezentację wyrobów. Dodatkowo sześciu firmom przyznano wyróżnienia Prezesa Agencji Rynku Rolnego za wyjątkowość produktów prezentowanych w ramach konkursu. Otrzymali je: Pasieka „Kurpik” Teresa i Czesław Niedźwiedzcy – miody, Galicyjskie Gospodartswo Agroturystyczne „U Kazika”, Piekarnia B.A. Madej Sp. J. , „Jantop” Topór-Orawiec Jan – pierogi, Mokate – kawa i herbaty oraz Spółdzielnia Mleczarska „Sudovia”.

Drugiego dnia imprezy wystawcy wzięli udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących pozyskania środków finansowych z funduszy publicznych, a także dotyczących programu „Poznaj Dobrą Żywność”. O środkach finansowych przeznaczonych na promocję wyrobów tradycyjnych mówiła Anna Szumańska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy szkolenia mogli się dowiedzieć: jakie koszty poniesione przez nich mogą zostać zrefundowane, ile wynosi refundacja, jak wypełnić wnioski i gdzie je złożyć, jakie dokumenty do nich dołączyć oraz kiedy następuje wypłata refundacji. Z zasadami przyznawania znaku „Poznaj Dobrą Żywność” zapoznała producentów Magdalena Kołak z biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu przyznawania tego znaku jest promocja produktów wysokiej i stałej jakości, sprawdzonego pochodzenia surowców oraz stosowanych technologii. Uczestnicy uzyskali także wiele praktycznych informacji dotyczących procedury uzyskania znaku „Poznaj Dobrą Żywność”.

Duże zainteresowanie zwiedzających „Polskie Smaki” powinno dać wiele do myślenia hurtownikom i detalistom. Czas na to, aby tradycyjne i regionalne produkty były szerzej dostępne w mniejszych i większych sklepach, bo na brak popytu narzekać raczej nie będą.

 

                               

III Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

III Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Jak sprawić, by skarby lokalnej wytwórczości trafiły do rąk konsumentów – mieszkańców stołecznej aglomeracji, poszuku- jących żywności dobrej i zdrowej? Czy nie zainteresować nimi najpierw hurtowników i kupców? Tak też było podczas III Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które 24 i 25 maja br. miały miejsce na Praskiej Giełdzie. Było to prawdziwe święto dobrej polskiej żywności – opartej na składnikach wyłącznie naturalnych oraz przygotowanej według tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur.

Tym razem swoje wyroby i kulinarne smakowitości oferowali wystawcy z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Na dni prezentacji, podczas których odbywała się degustacja i kiermasz produktów, przybyło ponad pięćdziesięciu producentów. Mieli oni okazję zaprezentowania mieszkańcom Stolicy i aglomeracji warszawskiej bogactwa kulinarnego swoich regionów.

Wytwórcy produktów tradycyjnych z Ziemi Kujawskiej, charakteryzującej się wysokiej jakości przetwórstwem rolno-spożywczym, oferowali m. in. kiełbasę białą w słoiku, leberkę, ser smażony, kajmak i polkrem. Reprezentujący tradycyjnie rolniczą Ziemię Świętokrzyską prezentowali placek spod kamienia, dzionie rakowskie, fasolę korczyńską, konfiturę z jarzębiny, syropy z wyciągów ziół oraz potrawy z kaszy jaglanej gierczyńskiej. Z oferty producentów z Mazowsza, które reprezentowane jest każdego roku, można było skosztować rejbak, ciastka ze skwarkami, mozzarellę w zalewie, pasztet dziadka Wawrzyńca czy konfitury wiśniowe z miodem. Wiele z prezentowanych podczas „Polskich Smaków” wyrobów jest wpisanych na prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa listę produktów tradycyjnych, zaliczanych do dziedzictwa kulinarnego naszego kraju. Wobec części tych produktów podejmuje się z kolei starania o wpisanie ich na listę.

Prezentowane wyroby cieszyły się dużym powodzeniem licznie odwiedzających zorganizowaną na Praskiej Giełdzie imprezę. Można było prawie wszystkiego spróbować oraz zakupić to, co szczególnie się spodobało i co przypadło do smaku. Korzystano z niepowtarzalnej okazji, aby wypytać o składniki oraz sposoby przygotowania poszczególnych produktów. Radosną atmosferę festynu podkreślały regionalne stroje sprzedających oraz dziarskie rytmy grających na przemian ludowych kapel – „Opatowiaków” z Opatowa oraz „Kapeli Czesława Wojsława” z Jędrzejowa. Nie zabrakło też rytmów bliższych sercom mieszkańców stolicy. Dla uczestników Dni Produktów grała i śpiewała „Ferajna z biglem” z Czerniakowa, pod kierunkiem Zbyszka Kowalczyka, który na Praskiej Giełdzie sprzedaje na codzień produkty regionalne.

„Taka symbioza rynku hurtowego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych powinna się rozwijać – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Praskiej Giełdy Spożywczej. – Już niedługo rynki hurtowe będą mogły korzystać z dotacji unijnych na rozwój handlu i na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa, wytwarzające żywność tradycyjną, mają szansę sprzedaży swoich produktów głównie przez strukturę rynków hurtowych. Producenci, którzy oferują produkty według regionalnych starych receptur, a przy tym coraz częściej wytwarzają je z użyciem nowoczesnej technologii, będą coraz bardziej obecni na naszym rynku hurtowym. Jest to pierwszy krok tych produktów do rynku warszawskiego, a być może i na eksport”.

Celem przedsięwzię­cia organizowanego przez Praską Giełdę Spożywczą jest także przyczynienie się do rozwoju małych firm z niewielkich miejscowości, które dzięki zorganizowanej prezentacji zyskują szansę na zdobycie nowych odbiorców, poszerzenie pro­dukcji i zwiększenie zatrudnienia. Te firmy – które kontynuują ro­dzinne tradycje i umacniają nasze kulinarne dziedzictwo – dzięki takiej imprezie mają możliwość nawią­zania kontaktów handlowych. Problem obecności wytwarzanych przez nie wyrobów w sklepach nie jest obecnie związa­ny z produkcją, tylko ze sprzedażą wyprodukowanej zdrowej żywności. Dni Produktu Regionalnego powstały z myślą o tym, aby przyczynić się do rozwoju sieci sprzedaży tych wyrobów – tak, aby były one dostępne w większym zakresie dla zwykłych konsumentów. Jeśli zadba się o odpowiednią promocję, to te produkty będą się na pewno dobrze sprzedawały. Skorzystają na tym klienci i sklepikarze, dla których Praska Giełda Spożywcza jest miejscem zaopatrzenia.

Na Dni Produktu Regionalnego przybył na Giełdę wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper, który zwrócił uwagę na znaczenie promocji rodzimej żyw­ności za granicą i rozwój jej eksportu. – „Tak wspaniałej żywności, jak polska, świat nie zna. Trzeba ją wypromować, bo to nasz najlepszy towar eksportowy” – przekonywał. „Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Oczywiście świat poszedł tak daleko – zauważył Andrzej Lepper – że nie da się produkować żywności tylko ze składników naturalnych. Należy jednak dążyć do tego, aby w sklepie był wybór. Klient ma prawo dowiedzieć się, ile naprawdę w szynce jest mięsa – zarówno w tej naturalnej, jak i przemysłowej – a ile różnych dodatków. Chodzi o to, aby ci, których będzie stać na żywność naturalną wiedzieli, że warto ją kupić!” Premier zademonstrował jak wysoko ceni produkcję żywności regionalnej, odwiedzając stoiska wszystkich bez wyjątku producentów i rozmawiając o ich wyrobach, które także chętnie kosztował. Podczas otwarcia Dni Produktów obecni byli ponadto: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski, wicestarosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński, starosta powiatu opatowskiego Kazimierz Kotowski, wiceprezydent Światowego Związku Rynków Hurtowych Wolf Rohde, sekretarz generalna Światowego Związku Rynków Hurtowych Maria Cavit, prezes Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych Grzegorz Russak oraz prezes Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe Grzegorz Hempowicz.

Z ofertą produktów, opartych na składnikach naturalnych wystąpiły na Dniach Produktów także firmy hurtowe, które na Praskiej Giełdzie Spożywczej prowadzą działalność. To one stwarzają na co dzień możliwość, aby zaopatrzyć się w wiele z tych produktów, które można było zobaczyć i skosztować podczas tegorocznych POLSKICH SMAKÓW.

Imprezie towarzyszyła bogata oferta najnowszych modeli samochodów dostawczych: DAF, Ford, IVECO, KIA, Mercedes, Renault, Toyota oraz Volkswagen.

Województwo Mazowieckie:

 • Agrol z Raciąża – kasze, płatki, fasola, groch
 • Bekon z Szydłowca – pasztet wiejski, kaszanka wiejska, kiełbasa pieczona, smakołyk do smarowania
 • Honorata Cieślak z Rososza – podpuszczkowe „sery Honoraty”
 • Małgorzata i Tadeusz Dąbrowscy z Hołowienki – ciastka ze skwarkami, kiełbasa nadbużańska jałowcowa sucha, sękacze
 • Gospodarstwo Ekologiczne „Bukiet smaków” Macieja Jabłońskiego z Rozalina – zioła (m.in. rukola, roszponka) oraz sałaty smakowe.
 • Violetta i Jacek Janiakowie z Sochaczewa – pieczywo, ciasta, pierogi
 • Krystyna Marcyjańska z Lutobroku – polędwiczki wędzone dosuszane
 • Sabina i Mieczysław Mąka z Grali koło Kadzidła – wyroby z koziego mleka
 • OSM Grodzisk z Grodziska Mazowieckiego – mozzarella biała, mozzarella wędzona, mozzarella w zalewie, kefir, maślanka, twarogi
 • Regina sp. z o.o. z Poświętnego – owoce w syropie alkoholowym.
 • Anna Siewierska – smalec smakowy
 • Zbigniew Szymański z Ostrowi Mazowieckiej – miody, w tym miód kurpiowski
 • Sklep spożywczo-przemysłowy z Sobieni Jezior – kiełbasa ojcowa biała i wędzona, pasztet dziadka Wawrzyńca
 • Cukiernia Zaniewicz – sękacz podlaski Zaniewicza, szarlotka razowa, ciasteczka ekologiczne, paszteciki, torty, serniki.
 • Provitus z Radzymina – przetwory owocowo-warzywne, grzyby, marynaty z mięs
 • We własnych namiotach prezentowali swoje produkty:
 • ABW Agrocentrum z Błonia – przetwory owocowo-warzywne – m.in. marynaty w sosie winnym i konfitury wiśniowe z miodem
 • Agrofrukt z Żaboklik – przetwory z owoców i warzyw
 • Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu Ilczak z Mławy – kiełbasa podwawelska, kiełbasa myśliwska, szynka biała, filet złocisty, udziec faszerowany
 • Zakład mięsny Mościbrody z Mościbród – szynka hetmańska, pasztet dworski, kiełbasa chłopska, kurczak faszerowany
 • OSM w Kosowie Lackim – twarogi, śmietanki, masła, sery dojrzewające
 • Gospodarstwo Pasieczne Piotrkowskich z Żuromina – miody odmianowe, miód z propolisem i inne, produkty pszczele

Województwo Świętokrzyskie:

 • Magdalena Piętak i Małgorzata Król z Grzybowych Gór – placek spod kamienia
 • Stowarzyszenie Producentów Fasoli w Nowym Korczynie – fasola korczyńska
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej” z Rakowa – dzionie rakowskie
 • Świętokrzyski Związek Pszczelarzy – miody
 • Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego Ekonida z Rębowa – przetwory z warzyw, owoców
 • Edward Budzeń z Bałtowa – wyroby z wosku pszczelego
 • Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi „Odnowica” – syropy z wyciągów ziół, podpłomyki
 • Teresa Kmiecicka i Zofia Wanat z Lisowa – potrawy z kaszy jaglanej gierczyckiej
 • Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw Nadwiślanka w Ożarowie – wiśnia nadwiślanka
 • Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia z Zochcina – ser jabłeczny, konfitura z jarzębiny
 • Janusz i Sylwia Majewscy z Ostrowca Świętokrzyskiego – kwaszone ogórki i kapusta
 • OSM Końskie – artykuły nabiałowe
 • OSM Włoszczowa – artykuły nabiałowe
 • Wir z Łopuszna – wyroby wędliniarskie Gomar z Pińczowa – dżemy, soki, napoje, nektary, przetwory warzywne

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

 • PHUP Rolmięs z Łabiszyna – wędliny, kiełbasa biała w słoiku
 • Gospodarstwo Pasieczne Kurowski Zenon z Kurzejewa – miód i produkty pszczele
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kujawskiej Doman – ser smażony, leberka, nalewka, okrasa i chleb
 • Gromatex sp. z o.o. Mariusza Grontkowskiego z Tuczna – szynka wędzona z Kujaw, kiełbasa kujawska, pasztety, kiszki
 • Polder sp. z o.o. Tadeusza i Elżbiety Przymusów z Łysomic – kajmak klasyczny, kajmak cukierniczy, polkrem w różnych smakach
Operatorzy PGS:
 • Marpol – wędliny z Sokołowa
 • Szark – wędliny, garmażerka, ciasta, nabiał, przetwory owocowo-warzywne
 • Tano – produkty firmy Lewin i Agros Nova
 • Jas-pol – chleb tradycyjny ze smalcem, tofinka i inne ciasta
 • Obołoń – kwas chlebowy
 • Econatural – wyroby litewskie, pieczywo, wędliny, sery, sękacze
 • Victor –wędliny, miody, sery
 

                               

I Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

I Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Fafernuchy, sękacze, kindziuki i cepeliny oraz wiele innych atrakcji regionalnych kuchni można było obejrzeć i spróbować podczas Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych POLSKIE SMAKI. Na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach k/Warszawy prezentowane były wyroby kulinarne z Podlasia i z Mazowsza, przygotowane tradycyjnymi metodami z ekologicznych surowców. Prezentacji produktów towarzyszyło duże zainteresowanie handlowców oraz mieszkańców Warszawy i okolic.

Praska Giełda Spożywcza jest na codzień miejscem handlu towarami pochodzącymi od producentów, wytwarzających na masową skalę produkty standardowe. Zarząd Giełdy postanowił tym razem wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku artykułów spożywczych w Polsce, na produkty przygotowywane z tradycyjnych surowców i według tradycyjnych, regionalnych sposobów ich przetwarzania.

Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych POLSKIE SMAKI zorganizowane zostały po to, aby produkty te trafiały do sklepów naszych miast, a nie tylko na lokalne bazary i przydrożne stoiska – stwierdził otwierając imprezę jej gospodarz, prezes Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach Zenon Daniłowski.

Rolnictwo ekologiczne, zdrowa żywność to element strategii władz Mazowsza, która polega na krzewieniu zasad rodzimej kultury rolnej – powiedział marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podkreślił, że obecność producentów z Podlasia obok przedstawicieli Mazowsza jest istotna, gdyż Podlasie odciska na Mazowszu swój wpływ. Wielu mieszkańców mazowieckiej krainy stamtąd właśnie pochodzi.

Produkty tradycyjne to przyszłość przetwórstwa rolno-spożywczego – podkreślił z kolei wicemarszałek Województwa Podlaskiego Krzysztof Tołwiński. Smaki Podlasia to smaki Pierwszej Rzeczypospolitej, smaki puszczańskie, z zaścianka – subtelne i szczególne. Podkreślił, iż rynek Warszawy i Mazowsza jest jakby przednią strażą Podlasia. – W herbie podlaskiej krainy jest m. in. Pogoń, która niech będzie oznaką determinacji w dążeniu do zdobycia przez nasz region dużego rynku Mazowsza – zaznaczył Marszałek.

Na otwarciu Dni obecny był też członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz przedstawiciele władz lokalnych: starosta Powiatu Wołomińskiego Konrad Rytel oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkach Ignacy Jarzyło. Przybył również prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Grzegorz Russak.

Goście, klienci Praskiej Giełdy Spożywczej oraz licznie przybyli mieszkańcy aglomeracji warszawskiej zwiedzili wielobarwne stoiska wewnątrz wielkiego namiotu, gdzie oczy i podniebienie kusiły przepysznie prezentujące się produkty spożywcze. Świeże artykuły, swoim wyglądem i zapachem zachęcały do kontaktu z nimi przez degustację – oferując amatorom zdrowej żywności niecodzienne doznania smakowe i zapachowe. Zwiedzający korzystali z niepowtarzalnej okazji wypytania producentów o proces wytwarzania wyłożonych na stołach kulinariów, prosząc także o zdradzenie niektórych sekretów starych receptur. Na zewnątrz – przy stolikach pod parasolami – można było z kolei zasmakować w tradycyjnych wytworach sztuki piwowarskiej.

Wybór regionalnych produktów był naprawdę duży. Wiejskie kiełbasy, szynki, polędwice z Podlasia zaprezentował Eko-smak z Kumały k/Korycina oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych z Woli Zambrowskiej k/Zambrowa, które oferowało ponadto chleb i miód.

Bogaty przegląd serów z tego regionu przedstawiły: Spółdzielnia Mleczarska Rospuda z Filipowa, prezentująca ser Filipek oraz producenci sera tradycyjnego z Wiżajn, którzy oferowali ser dojrzewający. Obecni byli wytwórcy z Korycina – z serem korycińskim swojskim i z Choroszczy – z serem twardym podpuszczkowym o kilku smakach ziołowych.

Tradycyjne pieczywo oferowała piekarnia z Ejszeryszek. Były to m. in. chleb z tataraku, babki piaskowe o różnych smakach strucle z serem, keksy, sękacze, faworki, ciasto mrowisko i tzw. szyszkę domową. Okazałe podlaskie sękacze różnych rozmiarów demonstrowała też Lidia Andraka z Suchowoli. Lech Zwolan z Kleosina przybył z kolei z soczewiakami, kindziukami, palcówką i kiszką ziemniaczaną. Urszula Sokół z Solniczek k/Białegostoku oferowała kiszonki: ogórek, kapustę, w tym również robioną na zamówienie kapustę kwaszoną w główkach. Dużym powodzeniem wśród zwiędzających stoisko cieszył się przygotowany z własnych skladników bigos. Firma Dary Natury z Korycina przezentowała m. in. kawę żołędziówkę, herbatę czarną podlaską herbatę malinową oraz starosłowiańską. Dużym powodzeniem cieszyły się wyroby Browaru Północnego z Suwałk, który serwował piwa: Wigry, Północne Mocne, Beczkowe i Polarne.

Równie bogata była oferta z Mazowsza. Swoją obecność zaznaczyli szczególnie producenci mieszkający na Kurpiach. Andrzej Żubrowski z Łysech prezentował pieczywo kurpiowskie, ciasto, szynkę w cieście i łopatkę w cieście. Elżbieta Żebrowska z Wydmus k/Myszyńca przedstawiła piwo kozicowe i tradycyjne wędliny. Barbara Malejek z Kadzidła oferowała smalec i pierogi. Boczek w mleku, serki z koziego mleka oraz fafernuchy to specjalność Sabiny Mąki z Kadzidła. Przetwory owocowo-warzywne zaprezentował Waldemar Jakubiak z Wawrzyszewa, natomiast Elżbieta Piotrkowska z Żuromina zaoferowała miód, wyroby z wosku i propolis.

Jedyny „rodzynek” spoza Podlasia i Mazowsza to firma Marysin z Jastkowa, która przedstawiła szeroką gamę opartych na naturalnych składnikach wyrobów wędliniarskich: wędzonek, wyrobów podrobowych, pasztetów, pieczonych schabów, boczków i łopatek oraz szeroki asortyment kiełbas grubo- i drobnorozdrobnionych.

W ramach Dni Produktu Regionalnego i Tradycyjnego odbyła się krajowa premiera Mazowieckiej Kolekcji Kulinarnej, zaprezentowanej na Międzynarodowym Salonie Smaków – Paryż 2005. W ramach kolekcji, produkty nabiałowe: mleko doskonałe, sery topione i pleśniowe, twarożki wiejskie, klinek półtłusty, masło osełkowe, zsiadłe mleko, maślankę garwolińską, mleko dobre przedstawiły Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, Serwar, OSM Sokołów oraz OSM Garwolin. Firma Pierzchała z Janikowa zaoferowała szynkę pieczoną, salcesonik polski, polędwicę wędzoną, kiełbasę swojską, boczek staropolski, schab pieczony ze śliwką, roladę ozorkową oraz karczek po cygańsku. Makaron babuni, słoneczny oraz pszenno-sojowy to specjalność Artleksu z Rogozina i Malwy z Blichowa – która ponadto proponowała groszek i słomkę ptysiową. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Duchnice zaoferowała marmolady w sześciu smakach oraz nadzienie jagodowe.

Można było nie tylko skosztować ale i zakupić degustowane produkty. Wielu zwiedzających wychodziło z pokaźnymi torbami nabytych produktów regionalnych i tradycyjnych, mając świadomość, że Dni na Praskiej Giełdzie Spożywczej dają niepowtarzalną okazję wzbogacenia domowego menu o artykuły nieczęsto jeszcze obecne na warszawskim rynku.

Dni Produktu Regionalnego i Tradycyjnego na PGS wzbudziły zainteresowanie producentów samochodów i innych urządzeń do transportu oraz artykułów do przechowywania produktów spożywczych.

Obecni byli dealerzy samochodów dostawczych Forda i Mercedesa Benza z egzemplarzami najnowszych modeli pojazdów, przystosowanych do transportu żywności w wymaganych warunkach. Firma Ursyn Car prezentowała samochody: Ford Transit oraz Ford Transit Connect. Z kolei firma Marek Owczarek autoryzowany Dealer Mercedes Benz przedstawiła modele: Mercedes Sprinter 313 CDI max. furgon oraz Vito 111 CDI furgon izotermiczny z agregatem.

Naczynia do przechowywania i gotowania żywności prezentowała firma Tupperware.

Sprzęt do transportu magazynowego oferowała firma Peritus, prezentując wózki paletowe ręczne, wózki widłowe oracz części zamienne do wózków widłowych.

Degustacji oraz kiermaszowi produktów regionalnych i tradycyjnych towarzyszyło poświęcone tym produktom seminarium. Referat „Idea produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych w budowaniu rynku krajowego w oparciu o rozwiązania europejskie” wygłosił dr Grzegorz Russak.

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przedstawił polskie i unijne regulacje, dotyczące ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz korzyści dla producentów, związane z rejestracją artykułów rolno-spożywczych w Komisji Europejskiej. Szczególny nacisk położył na konieczność stworzenia w kraju systemu certyfikacji produktów tradycyjnych, sprzyjającego ochronie marki wytwarzanych produktów. Dawało by to najlepszą rękojmię ochrony interesów ekonomicznych wytwórcom tych produktów.

Dni Produktu Regionalnego i Tradycyjnego POLSKIE SMAKI przyniosły nie tylko efekt promocyjny, ale zaowocowały nawiązaniem kontaktów między producentami i przedstawicielami handlowymi. Praska Giełda Spożywcza pragnie stać się miejscem spotkania i wymiany towarowej lokalnych producentów z różnych części kraju i dystrybutorów oraz kupców.

Uczestnicy Dni mieli również możliwość zwiedzenia wystawy „Polska wieś w fotografii”.

Patronami medialnymi Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych POLSKIE SMAKI byli: Telewizja Polska Program 3, Polskie Radio – Jedynka, Radio Dla Ciebie.
 

                               

Otwarcie Salonu Polskich Smaków

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

Otwarcie Salonu Polskich Smaków

Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego – jako pierwsza w Polsce uruchomiła przedsięwzięcie handlowe, wyspecjalizowany salon, w którym oferowane są tradycyjne, regionalne produkty spożywcze, wolne od środków chemicznych, stanowiących nieodłączny składnik żywności produkowanej na skalę masową.

Oscypek, bundz, bryndza, korboc, kiełbasa swojska, polędwica wędzona, grzyby suszone i marynowane, borówki, żurawina, przetwory z runa leśnego, miody pszczele, sękacze i inne tradycyjne wyroby cukiernicze – to przykłady z bogatego asortymentu polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, które znajdują się w sprzedaży na Praskiej Giełdzie.

Żywność naturalna, zdrowa, wysokiej jakości bez chemicznych dodatków i konserwantów, produkowana tradycyjnie, zgodnie z narodowym dziedzictwem kulinarnym, to wielka szansa dla polskiego rolnictwa, ale także sposób na rozwój regionalny, walkę z bezrobociem i skuteczną promocję Polski. Ostatnio wzrosło zapotrzebowanie na produkty przygotowywane z naturalnych surowców, według uświęconych wielowiekową tradycją receptur. Pilnym zadaniem stało się obecnie zbudowanie krajowego rynku na te produkty.

2 grudnia 2005 r. odbyła się na Praskiej Giełdzie Spożywczej uroczystość otwarcia salonu POLSKIE SMAKI – TRADYCJA I JAKOŚĆ. Swoją obecnością zaszczycili ją: Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Otwarcie poprzedziła konferencja prasowa, prowadzona przez red. Jana Zwolińskiego – szefa Redakcji Rolnej Polskiego Radia, w której wzięli udział przedstawiciele organizatorów: prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski oraz prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Grzegorz Russak, a także dyrektor Biura Oznaczeń Geograficznych i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Goszczyński. Na konferencję przybyli licznie dziennikarze telewizji, radia oraz gazet ogólnopolskich i lokalnych.

Prezes Zenon Daniłowski przedstawił Praską Giełdę Spożywczą jako znaczący na Mazowszu rynek hurtowy, odgrywający istotną rolę w dystrybucji artykułów spożywczych – szczególnie w aglomeracji warszawskiej. – „Chcemy doprowadzić do tego, aby na naszym terenie produkty regionalne znalazły w obrocie handlowym swoje stałe miejsce. Na początek ich sprzedaż mieści się w pawilonie o powierzchni 150 m2, natomiast w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, PGS zaoferuje chętnie nawet 1000 m2 na potrzeby dystrybucji regionalnych produktów” – zapewnił prezes Praskiej Giełdy Spożywczej.

Prezes Grzegorz Russak zaznaczył, że podczas gdy w Polsce ilość produktów regionalnych jest na rynku znikoma, w niektórych krajach Zachodniej Europy stanowią one do 30 proc. ogółu produktów spożywczych w obrocie. Stwierdził, że konieczne jest zniesienie przepisów krępujących polskiego producenta, a nie wymaganych przez unijne dyrektywy oraz uwolnienie od zbytecznej kontroli, która paraliżuje drobną wytwórczość.

Polska, zdrowa, o wysokiej jakości, żywność sprzedawana jest niejednokrotnie za granicę, gdzie często stanowi surowiec, przetwarzany na produkt regionalny pod marką obcego kraju. Produkt taki sprowadzany jest następnie do Polski jako regionalny obcy wyrób. Z punktu widzenia ekonomii oraz promocji polskiego produktu jest to sytuacja skandaliczna.

Polska ma wyjątkową szansę, by produkować żywność naturalną na skalę ogólnokrajową. Masowe wytwarzanie tradycyjnych produktów oraz ich sprzedaż winny stać się zajęciem dla 1,5 miliona ludzi mieszkających na wsi, którzy obecnie poszukują pracy – dodał prezes Grzegorz Russak.

Po konferencji prasowej – zgromadzonych przed pawilonem, w którym odbywa się sprzedaż produktów tradycyjnych, powitał prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski. Podkreślił, że na PGS oferowane są produkty tradycyjne, ale przygotowywane niejednokrotnie z udziałem nowoczesnych standardów wykonania. Wyraził nadzieję na rozwinięcie przedsięwzięcia POLSKIE SMAKI, aby za rok regionalne produkty znalazły się w bieżącej ofercie działających na Giełdzie hurtowni. „Stajemy z jakością, naprzeciw promocji masowej produkcji” – stwierdził Prezes Praskiej Giełdy. – „W tej nierównej walce o obecność polskich produktów tradycyjnych na rynku, producenci i kupcy winni uzyskać znaczące wsparcie ze strony rządu oraz ze środków finansowych polskiego państwa”.

Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel zadeklarował wsparcie dla produkcji regionalnej. Zapowiedział działania w kierunku zmian ustaw, które odblokują inicjatywę w zakresie rozwoju i promocji rynku produktów tradycyjnych. Wyraził oczekiwanie na ścisłą współpracę ze środowiskami zaangażowanymi w obecność tych produktów na rynku.

Deklarację działania na rzecz produktów regionalnych złożył członek zarządu województwa mazowieckiego Jan Engelgard. Z kolei burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder zwrócił uwagę na dynamikę poczynań ze strony zarządu PGS w inicjatywach na rzecz polskiego handlu oraz krajowych produktów spożywczych.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź z uznaniem wyraził się o przedsięwzięciu promującym polską żywność i życzył Bożego błogosławieństwa w działaniach zmierzających do popularyzacji narodowej tradycji kulinarnej – służącej zdrowiu społeczeństwa oraz ożywieniu rodzimej produkcji rolnej i handlu. Poświęcił również Praską Giełdę Spożywczą i z osobna pawilon POLSKICH SMAKÓW.

W uroczystości otwarcia wzięli ponadto udział: przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Jan Engelgard, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Ireneusz Majcher oraz przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Henryk Wujec.

Podczas otwarcia POLSKICH SMAKÓW swoje produkty oferowali: Eko-Smak z Korycina, Cukiernia Zaniewicz z Międzyrzeca Podlaskiego, Gospodarstwo Pasieczne „Pszczelnik” z Pieniężna, „Bacówka na Wójciźnie” z Gliczarowa, Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowego „Ścinawa” ze Ścinawy, „Runoland” z Góry Śląskiej, Spółdzielnia Mleczarska z Błonia, Piekarnia Staropolska z Wołomina oraz Browar z Czarnkowa.

Goście z zainteresowaniem obejrzeli stoiska, a także degustowali i nabywali oferowane produkty.

Uczestnicy otwarcia, które odbyło się w trakcie chłodnej, późnojesiennej aury, zostali poczęstowani przez organizatorów gorącym posiłkiem. Świeżonkę, przygotowaną na patelni o średnicy półtora metra, serwował kuchmistrz Zbigniew Binek, generalny kucharz wyścigu Tour de Pologne. Radosną atmosferę zapewniała muzyka i śpiew w wykonaniu Kapeli znad Baryczy.

 

                               

VII Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

Zenon Daniłowski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Głowna Handlowa) w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w organizację, rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Praska Giełda Spożywcza, Makarony Polskie S.A., Polskie Smaki Sp. z o.o.

Ostatni film

VII Dni Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Polskie Smaki”

W dniach 18-19 maja na Praskiej Giełdzie Spożywczej, już po raz siódmy, odbyły się Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. W tym roku do Ząbek zawitało sześćdziesięciu czterech wystawców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Piękna pogoda, prezentowane smaczne produkty oraz ciekawy repertuar estradowy, stwarzały znakomite warunki pikniku dla odwiedzających, których witało wspaniale i apetycznie prezentujące się stoisko gościa specjalnego, firmy Wolarek. Zapach unoszący się z rozstawionych wędzarek zachęcał do wejścia na teren targów i spaceru pomiędzy stoiskami. Każdy smakosz rodzimej kuchni mógł tu znaleźć ucztę dla podniebienia próbując tradycyjnych polskich kiełbas, kaszanek, serów, soków, czy miodów.

O randze tego wydarzenia świadczyła obecność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który przy okazji tego święta rodzimych produktów, wyróżnił najlepszych mazowieckich producentów przyznając im nagrody w konkursie o Laur Marszałka. Nie zabrakło także przedstawicieli mediów ogólnopolskich, lokalnych i branżowych.

Trud włożony w przygotowanie stoisk, które w tym roku, prezentowały się wyjątkowo okazale również został doceniony i nagrodzony. Jury, pod przewodnictwem dr Grzegorza Russaka oceniało zgromadzonych wystawców, a Pan Marek Sawicki wręczył nagrody trzem najbardziej atrakcyjnym stoiskom: Zakładu Mięsnego Lenarcik z Gotard, Piekarni z Kłobucka oraz panu Henrykowi Kuleszy z Lelis. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa“, otrzymali je producenci: Danuta Radzikowska, Dariusz Marcinowski, Julian Bielawski, Bogusław Piotrowski, Marek Klonecki, Stanisław Panek, Jadwiga Plesińska oraz dziennikarz Andrzej Kamiński.

Na wzmiankę zasługuje także cieszący się dużym zainteresowaniem, przygotowany na tę okazję program sceniczny, wśród którego najbardziej przychylne recenzje publiczności zebrał zespół „Lolek Orkiestra“ z Zamościa. Dużo radości zebranej publiczności, sprawiły występy młodzieży z miejscowych gimnazjów oraz wokalistek Ząbkowskiego Studia Piosenki – Ewy Jarząbek oraz sióstr Oli i Magdy Sikory.

Największe oblężenie tradycyjnie przeżywały stoiska z wędlinami, co ciekawe równie duża ilość ludzi gromadziła się pod stoiskami z wyrobami alkoholowymi domowej produkcji. Degustacje niemal wszystkich produktów dostępnych na stoiskach spowodowały że niejeden z gości wychodził z imprezy najedzony i pełen nowych doznań kulinarnych. Wiele osób zapewne nabrało przekonania do rodzimych produktów wykonanych w sposób tradycyjny i doceniło trud włożony w ich przygotowanie.

Gołym okiem widać było, że impreza z roku na rok, zyskuje na znaczeniu i zwiększa się jej prestiż. Z pewnością zatem możemy liczyć i mieć nadzieję, że następna edycja Polskich Smaków, przebije pod każdym względem swoje poprzedniczki i na dobre zagości w świadomości zarówno zwykłych warszawiaków jak i ludzi związanych z branżą spożywczą.